Psalam 15

21. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 15”.

1 Psalam Davidov. Gospode, tko će prebivati u šatoru tvojemu, tko li boraviti na svetoj gori tvojoj? 2 Onaj koji hodi neporočno i čini pravicu i govori istinu u srcu svojemu; 3 koji jezikom svojim ne kleveće, zla ne čini bližnjemu svojemu nit’ susjedu svome sramotu nanosi; 4 u čijim je očima pokvarenjak prezren, al’ poštuje one koji se boje Gospoda; koji se zaklinje na vlastitu štetu i riječ svoju ne mijenja; 5 koji ne daje novca svojega na lihvu i ne prima mita protiv nedužnoga. Tko ovo čini, neće se pokolebati dovijeka.