Psalam 150

3. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 150”.

1 Slava Gospodu! Hvalite Boga u Svetištu njegovu, hvalite ga na nebeskom svodu moći njegove! 2 Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, hvalite ga po izvanrednoj veličini njegovoj! 3 Hvalite ga uza zvuk trube, hvalite ga harfom i citarom! 4 Hvalite ga bubnjem i plesom, hvalite ga uz žice i svirale! 5 Hvalite ga cimbalima zvučnim, hvalite ga cimbalima zvonkim! 6 Sve što dah ima neka hvali Gospoda. Slava Gospodu!