Psalam 19

25. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 19”.

1 Zborovođi. Psalam Davidov. Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih. 2 Dan danu besjedu izlijeva, i noć noći spoznaju otkriva. 3 Nije to besjeda niti su to riječi, ne čuje se glasa njihova. 4 Po svoj zemlji mjera im se širi, i do nakraj svijeta riječi njihove. Na nebesima je suncu šator razapeo, 5 i ono je kao ženik što iz ložnice svoje izlazi, raduje se kao junak koji svoju trči trku. 6 Od kraja neba njemu je izlazak, i putanja mu do drugoga kraja; i ništa nije skriveno plamu njegovu. 7 Savršen je Zakon Gospodnji — dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje — mudrim čini priprostoga. 8 Prave su odredbe Gospodnje — srce raduju; čista je zapovijed Gospodnja — oči prosvjetljuje. 9 Strah je Gospodnji čist, ostaje dovijeka; sudovi su Gospodnji i istiniti i pravedni. 10 Poželjniji su od zlata, i od najčišćega; mnogo slađi i od meda, od samotoka iz saća. 11 I sluga tvoj prožima se njima; tko ih drži, velika mu plaća. 12 Tko će razabrati svoje prijestupke? I od skrivenih me očisti! 13 I od oholostî očuvaj slugu svojega, da ne ovladaju mnome. Tada ću biti neporočan, i bit ću nedužan od prijestupa velikoga. 14 Bile ti ugodne riječi usta mojih, i misao srca mojega pred licem tvojim, Gospode, stijeno moja i otkupitelju moj!