Psalam 22

28. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 22”.

1 Zborovođi. Po napjevu »Košuta u zoru«. Psalam Davidov. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od spasenja mojega i od riječi moga jecanja. 2 Bože moj, vapim danju, al’ ne odgovaraš; i noću, i nema mi počinka. 3 Al’ ti si svet, ti stoluješ u hvalama Izraelovim! 4 U tebe se oci naši pouzdaše; pouzdaše se, i ti ih izbavi. 5 K tebi su vikali, i spasavali se; u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu. 6 A ja sam crv, a ne čovjek, ruglo ljudi i prezir puka. 7 Svi koji me vide, podsmjehuju se meni; razvlače usne, kimaju glavom: 8 »Pouzdao se u Gospoda, neka ga izbavi; neka ga spasi ako mu omilje!« 9 Jer ti si onaj koji me iz utrobe izvede, pouzdanje mi dade na grudima majke moje. 10Na te se oslanjam od rođenja, od utrobe majke moje ti si Bog moj. 11 Ne udaljuj se od mene, jer nevolja je blizu, jer nikoga nema tko bi pomogao! 12 Junci me mnogi opkoliše, snažni bikovi bašanski okružiše mene. 13 Razvališe na me usta svoja, kao lav što razdire i riče. 14 Kao voda razlih se, sve se kosti moje rasuše. Srce moje posta poput voska, otapa se usred grudi mojih. 15 Snaga moja ko crijep se sasušila, i jezik moj uz nepce mi se lijepi; i u prah smrtni stavio si mene. 16 Jer psi me opkolili, rulja me zločinaca okružila. Probodoše mi ruke i noge. 17 Sve kosti svoje prebrojiti mogu. Oni gledaju i zure u me. 18 Razdijeliše među sobom haljine moje i za odjeću moju baciše kocku. 19 Ali ti, Gospode, daleko mi ne budi; snago moja, pohitaj mi u pomoć! 20 Izbavi od mača dušu moju, iz pasjih šapa jedini mi život! 21 Spasi me iz lavljih ralja i od rogova bivoljih! Uslišio si me! 22 Tvoje ću ime naviještati braći svojoj, usred zajednice tebe ću hvaliti. 23 Koji se bojite Gospoda, hvalite ga; sve potomstvo Jakovljevo, slavite ga; i svi potomci Izraelovi, strepite pred njim! 24 Jer nije prezreo niti se gnušao bijede uboga, i nije sakrio lica svoga od njega; već kad k njemu zavapi, on ču. 25 Od tebe dolaze hvale moje u velikome zboru, zavjete svoje izvršit ću pred onima koji se njega boje. 26 Siromašni će jesti i nasititi se, hvalit će Gospoda koji traže njega; neka živi srce vaše dovijeka! 27 Spomenut će se i okrenut’ se Gospodu svi krajevi zemaljski; i svi rodovi narodâ poklonit će se pred tobom. 28 Jer Gospodnje je kraljevstvo, i on vlada nad narodima. 29 Jest će i pokloniti se svi pretilnici zemaljski, sagnut će se pred njim svi koji u prah silaze; ta nitko ne može dušu svoju živom održati. 30 Potomstvo će služiti njemu, pripovijedat će se o Gospodinu naraštaju budućemu. 31 Doći će i naviještati pravednost njegovu puku koji će se rađati: »On je to učinio!«