Psalam 25

31. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 25”.

1 Psalam Davidov. K tebi, Gospode, uzdižem dušu svoju! 2 U tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, ne daj da se vesele nada mnom neprijatelji moji! 3 Ta svi koji na te čekaju postidjet’ se neće, postidjet će se oni koji se olako iznevjere. 4 Obznani mi, Gospode, putove svoje, pouči me svojim stazama! 5 Vodi me u istini svojoj i pouči me, jer ti si Bog spasenja mojega; na te čekam povazdan. 6 Spomeni se, Gospode, svojih smilovanja i milosrđa svojih, jer ona su odvijeka. 7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa; po milosrđu svojemu ti me se spomeni, poradi dobrote svoje, o Gospode! 8 Dobrostiv i pravičan je Gospod, stog’ grješnike putu podučava. 9 Ponizne u pravdi vodi i ponizne uči putu svojemu. 10 Sve su staze Gospodnje milosrđe i istina, onima koji čuvaju savez njegov i svjedočanstva njegova. 11 Radi imena svojega, Gospode, oprosti moje bezakonje, jer ono je veliko! 12Tko je čovjek koji se boji Gospoda? Njega će on podučiti koji put da izabere. 13 Duša će njegova u dobru počivati, i potomstvo njegovo baštinit će zemlju. 14 Tajna Gospodnja za one je koji ga se boje, i savez će svoj njima obznaniti.15 Oči su moje svagda prema Gospodu, jer on će iz zamke izvući noge moje. 16 Osvrni se na me i smiluj mi se, jer osamljen i jadan ja sam. 17 Tjeskobe se srca moga uvećaše, izvedi me iz nevolja mojih. 18 Vidi moj jad i muku moju, i oprosti sve grijehe moje. 19 Pogledaj neprijatelje moje, jer ih je mnogo i silnom me mržnjom mrze. 20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se postidim, jer se tebi utekoh. 21 Nedužnost i čestitost neka me čuvaju, jer na tebe čekam. 22 Iskupi, Bože, Izraela iz svih nevolja njegovih.