Psalam 27

2. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 27”.

 

1 Psalam Davidov. Gospod je moje svjetlo i spasenje moje, koga da se bojim? Gospod je bedem života mojega, pred kime da strepim? 2 Kad zlotvori navališe na me da mi tijelo žderu, moji protivnici i neprijatelji moji, posrnuše oni i padoše. 3 Ako se i vojska protiv mene utabori, moje se srce uplašiti neće; ako se i boj protiv mene zametne, u ovo ja ću se uzdati. 4 Jedno išćem od Gospoda, samo ovo tražim: da prebivam u domu Gospodnjemu sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i razmišljam u Hramu njegovu. 5 Jer će me u dan zli u sjenici svojoj kriti; sakrit će me u skrovištu šatora svojega, na stijenu me podići. 6 I sada se glava moja uzdiže nad neprijatelje moje oko mene; stoga ću prinijeti žrtve radosne u šatoru njegovu, pjevat ću i hvaliti Gospoda. 7 Čuj, Gospode, glas vapaja moga, i milostiv mi budi i usliši me! 8 Kad reče: »Tražite lice moje!«, moje ti srce kaza: »Tvoje ću lice, Gospode, tražiti!« 9 Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svojega; ti si bio pomoć moja, ne napuštaj me i ne ostavljaj me, Bože spasenja mojega! 10 Jer me otac moj i mati moja ostaviše, ali Gospod će me prihvatiti. 11Poduči me, Gospode, putu svojemu, i ravnom me stazom povedi zbog neprijatelja mojih. 12 Ne predaji me na volju protivnicima mojim, jer ustadoše na me svjedoci lažni i oni koji odišu nasiljem. 13 U očaju bijah dok ne povjerovah da ću vidjeti dobrotu Gospodnju u zemlji živih. 14 Čekaj na Gospoda, ojunači se, i osnažit će srce tvoje! Da, čekaj na Gospoda!