Psalam 29

4. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 29”.

 

1 Psalam Davidov. Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i moć! 2 Dajte Gospodu slavu dostojnu imena njegova, poklonite se Gospodu u krasoti svetosti! 3 Glas Gospodnji nad vodama, Bog slave grmi, Gospod nad mnogim vodama! 4 Glas Gospodnji u snazi, glas Gospodnji u veličanstvu! 5 Glas Gospodnji lomi cedre; da, Gospod lomi cedre libanonske! 6 I Libanon kao tele poskakuje, a Sirion kao mlado bivolče. 7 Glas Gospodnji prosijeca plamenove ognjene, 8 glas Gospodnji potresa pustinju; Gospod potresa pustinju Kadeš! 9 Glas Gospodnji čini da se mlâde košute i ogoljuju šume. I u Hramu njegovu sve govori: »Slava!« 10 Gospod je stolovao nad potopom; da, Gospod stoluje kao kralj dovijeka. 11 Gospod će dati snagu puku svojemu, Gospod će mirom blagosloviti puk svoj!