Psalam 3

9. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 3”.

 

1 Psalam Davidov. Kad je David bježao pred svojim sinom Abšalomom. Gospode, kako se umnožiše protivnici moji! Mnogi se podižu na me. 2 Mnogi duši mojoj govore: »Nema mu spasa u Bogu!« Sela 3 Ali ti si, Gospode, štit oko mene, slava moja, ti si onaj koji mi glavu podiže! 4 Glasom svojim zavapih Gospodu, i on me usliša sa svete gore svoje. Sela 5 Ja legoh i usnuh; i ustadoh, jer me Gospod uzdrža. 6 Ne bojim se silnih tisuća ljudi što nahrupljuju na me odasvud. 7 Ustani, Gospode! Spasi me, Bože moj! Jer ti udari po obrazu sve neprijatelje moje, bezbožnicima zube polomi. 8 U Gospoda je spasenje; na tvojemu je puku blagoslov tvoj! Sela