Psalam 31

6. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 31”.

 

1 Zborovođi. Psalam Davidov. Tebi se, Gospode, utječem, ne daj da se ikada postidim; u pravednosti me svojoj izbavi! 2 Prigni k meni uho svoje, izbavi me žurno! Budi mi bedem-stijena, tvrđa utvrđena gdje bih se spasio. 3 Jer ti si moja hrid i utvrda moja, i poradi imena svojega vodi me i upravljaj me. 4 Izvuci me iz zamke koju mi namjestiše, jer ti si bedem moj. 5 U tvoju ruku predajem duh svoj; ti si me otkupio, Gospode, Bože istine! 6 Mrzio sam one koji štuju ništavne idole; a ja se u Gospoda uzdajem. 7 Klicat ću i radovat’ se milosrđu tvojemu, jer si na moju bijedu pogledao; ti si poznavao dušu moju u nevolji. 8 I nisi me predao u ruku neprijatelja, noge si mi postavio na prostrano tlo. 9 Smiluj mi se, Gospode, jer sam u tjeskobi; od žalosti slabi oko moje, duša moja i tijelo moje. 10 Jer život mi se troši u žalosti i ljeta moja u uzdisanju. Snaga mi se iscrpila zbog bezakonja mojega i kosti moje usahnuše. 11 Svim svojim neprijateljima postao sam ruglo, poglavito susjedima svojim, a znancima svojim strašilo; koji me vide vani, bježe od mene. 12 Zaboravljen kao mrtvac, iščezao iz srdaca; postao sam kao razbijena posuda. 13 Jer sam čuo klevetanja mnogih, užas odasvud: zajedno se rote protiv mene, smišljaju kako da mi život oduzmu. 14 A ja se, Gospode, u tebe uzdam; i govorim: »Ti si Bog moj!« 15 Moji dani u tvojoj su ruci: izbavi me iz ruke neprijatelja mojih, i od onih koji me progone. 16 Rasvijetli lice svoje nad slugom svojim, spasi me po milosrđu svojemu! 17 Gospode, ne daj da se postidim što sam tebe zazvao: nek se postide opaki, u Šeolu nek zamuknu! 18 Nek zanijeme usne lažljive koje protiv pravednika govore drsko, oholo i prezirno. 19 O kako je velika dobrota tvoja, koju čuvaš za one koji se tebe boje, koju iskazuješ onima koji se tebi utječu pred sinovima ljudskim! 20 Sakrit ćeš ih u skrovište nazočnosti svoje od urota ljudskih, sklonit’ ih u zaklon od jezika svadljivih. 21 Blagoslovljen Gospod, jer mi čudesno iskaza milosrđe u gradu utvrđenu! 22 Ja naime rekoh u hitnji svojoj: »Odbačen sam pred očima tvojim!« Ali ti si čuo glas mojih preklinjanja dok sam tebi vapio. 23 Ljubite Gospoda, svi pobožnici njegovi! Gospod čuva vjerne, a mnogostruko uzvraća onima koji postupaju oholo. 24 Budite hrabri i srce će vam osnažiti, svi koji se u Gospoda uzdate!