Psalam 39

14. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 39”.

 

1 Zborovođi. Za Jedutuna. Psalam Davidov. Rekoh: »Pazit ću na svoje putove 2 Zanijemjeh, utonuh u tišinu, šutjeh i o dobru; i bol se moja uzburka. 3 Razgori se srce moje u meni, na samu pomisao buknuo bi oganj. Tad jezikom svojim prozborih: 4 »Obznani mi, Gospode, svršetak moj i kolika je mjera mojih dana, da znam kako ništavan ja sam. 5 Evo, dao si mi danā kao pedalj, i vijek moj ko ništa je pred tobom. Doista, svaki čovjek u svojemu stanju tek dašak je.« Sela 6 Zaista, kao u sjeni hodi svaki čovjek; zaista, uzalud podižu buku; on blaga zgrće, a ne zna tko će ih pokupiti. 7 A sada, Gospodine, na što da čekam? Nada je moja u tebi. 8 Izbavi me od svih prijestupa mojih, ne prepusti me ruglu bezumnika! 9 Zanijemjeh, ne otvorih usta svoja, jer ti si tako učinio. 10 Otkloni od mene bič svoj, od udarca ruke tvoje ja onemoćah. 11 Kad prijekorima zbog bezakonja opominješ čovjeka, kao moljac rastačeš što mu je najdraže. Doista, svaki čovjek tek dašak je. Sela 12 Čuj, Gospode, molitvu moju, i vapaj mi poslušaj; na suze se moje ne ogluši, jer u tebe ja sam došljak, pridošlica kao svi oci moji. 13 Odvrati pogled od mene da odahnem, prije nego odem i više me ne bude.