Psalam 4

10. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 4”.

 

1 Zborovođi. Uz žičana glazbala. Psalam Davidov. Kad zazovem, usliši me, Bože, pravednosti moja! U tjeskobi ti si me izbavio, smiluj mi se i prisluhni moju molitvu! 2 Sinovi ljudski, dokle ćete slavu moju u sramotu izvrtati? Dokle ćete ispraznost ljubiti, dokle opsjenu slijediti? Sela 3 Ali znajte da je Gospod izdvojio pobožnika svojega; Gospod će prisluhnuti kad ga zazovem. 4 Drhtite i ne griješite! Govorite u srcu svojemu na postelji svojoj, i utihnite! Sela 5 Prinesite žrtve pravedne i uzdajte se u Gospoda! 6 Mnogi govore: »Tko će nam pokazati neštodobro?« Obasjaj nas, Gospode, svjetlom lica svojega! 7 U srce si moje stavio radosti više no kad pšenica njihova i vino njihovo izobiluju. 8 U miru ću i leći i zaspati, jer ćeš mi samo ti, Gospode, dati da obitavam na sigurnom.