Psalam 46

21. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 46”.

 

1 Zborovođi. Psalam sinova Korahovih. Pjesma za alamot. Bog nam je utočište i snaga, pomoć lako dostupna u nevoljama. 2 Zato se bojat’ nećemo ako se i zemlja pomakne, ako se i gore u srce morsko sruče; 3 ako i vode njegove buče i pjene se, ako se i gore tresu od žestine njegove. Sela 4 Postoji rijeka čiji rukavci vesele grad Božji, sveti nastan Svevišnjega. 5 Bog je sred njega, poljuljat’ se neće; Bog će mu pomoći čim zora zarudi. 6 Buče narodi, tresu se kraljevstva; on pusti glas svoj i zemlja se rastopi. 7 S nama je Gospod Nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev. Sela 8 Dođite, gledajte djela Gospodnja, koje strahote on na zemlji učini! 9 Prekida ratove sve do nakraj zemlje, krši lȗk i lomi koplje, kola ognjem sažiže. 10 Prestanite i znajte da sam ja Bog; uzvišen među narodima, uzvišen na zemlji! 11 S nama je Gospod Nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev. Sela