Psalam 56

1. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 56”.

 

1 Zborovođi. Po napjevu »Golubica tiha u daljini«. Miktam Davidov. Kad su ga Filistejci uhvatili u Gatu. Smiluj mi se, Bože, jer će me čovjek zgaziti; 2 Neprijatelji me moji gaze povazdan, jer mnogo ih je, Višnji, što se protiv mene bore. 3 Kad me strah spopadne, ja ću se u te uzdati. 4 U Boga — hvalim riječ njegovu — u Boga se uzdam, strašiti se neću. Što mi može učiniti tijelo? 5 Svaki dan izvrću riječi moje, sve namisli njihove meni su na zlo. 6 Pribiru se, uhode me, na korake moje oni paze dok vrebaju život moj. 7 Uz takvo bezakonje hoće li izmaći? U gnjevu, Bože, obori takve puke! 8 Ti si izbrojio dane moga lutalaštva, suze si moje u svoju stavio mješinu. Nisu li one u tvojoj knjizi? 9 Nazad će se tada povući neprijatelji moji u dan u koji te zazovem. Ovo znam: Bog je za mene! 10 U Boga — hvalim riječ njegovu, u Gospoda — hvalim njegovu riječ, 11 u Boga se uzdam, strašiti se neću. Što mi može učiniti čovjek? 12 Zavjeti koje tebi dadoh nada mnom su, Bože; tebi ću prinijeti zahvalnicu, 13 jer si mi dušu od smrti izbavio. Nisi li mi noge čuvao od spoticanja, da bih pred Bogom hodio u svjetlosti živih?