Psalam 60

5. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 60”.

 

1 Zborovođi. Po napjevu »Ljiljan svjedočanstva«. Miktam Davidov. Za pouku. Kad se borio protiv Aram-Naharaima i protiv Aram-Sobe, i kad se Joab vratio i potukao Edomu dvanaest tisuća u Slanoj dolini. Bože, odbacio si nas, slomio nas, razgnjevio se; povrati se opet k nama! 2 Zatresao si zemlju, rascijepio je; iscijeli joj rasjeline, jer se uzdrmala! 3 Pokazao si svojemu puku tegobe, napio nas vinom omamnim. 4 Dao si stijeg onima koji se tebe boje, da bude istaknut pred licem istine. Sela 5 Da bi ljubljeni tvoji bili izbavljeni, spasi desnicom svojom i usliši me! 6 Bog prozbori u svetosti svojoj: »Klicat ću, Šekem dijeliti i dolinu Sukot razmjeriti! 7 Moj je Gilead, i Manaše je moj, i Efraim je kaciga glavi mojoj, Juda je žezlo moje. 8 Moab mi je umivaonik; na Edoma bacit ću obuću svoju; Filistejo, likuj zbog mene!« 9 Tko će me uvesti u tvrdi grad? Tko će me povesti u Edom? 10 Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne izlaziš, Bože, s vojskama našim? 11 Pribavi nam pomoć u nevolji, jer ništavna je pomoć čovjekova. 12 S Bogom ćemo učiniti pothvat, i on će zgaziti protivnike naše.