Psalam 62

7. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 62”.

 

1 Zborovođi. Jedutunu. Psalam Davidov. Samo je u Bogu spokoj duši mojoj, samo mi od njega spasenje. 2 Samo on je moja stijena i spasenje moje, moja utvrda; neću se odveć kolebati. 3 Dokle ćete nasrtati na čovjeka? Svi ćete vi izginuti, kao zid ruševan, kao ograda nagnuta. 4 Zacijelo se svjetuju kako da ga s visine njegove obore. U laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u nutrini proklinju. Sela 5 Samo u Bogu se smiri, dušo moja, jer od njega mi nada stiže. 6 Samo on je moja stijena i spasenje moje, moja utvrda; neću se pokolebati. 7 U Bogu je spasenje moje i slava moja; stijena moje snage, utočište moje — u Bogu je. 8 U nj se, puče, uzdaj u svako doba; pred njim izlijevajte srce svoje; Bog je naše utočište. Sela 9 Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca čovječja: kad bi svi stali na vagu, od daška bi oni lakši bili. 10 Ne uzdajte se u grabež i ne razmećite se isprazno pljačkom; poveća li se blago, nek vam srce za nj ne prione. 11 Bog prozbori jednom, ja to dvaput čuo: »U Boga je moć.« 12 I u tebe je, Gospodine, milosrđe; jer ti uzvraćaš čovjeku po djelima njegovim.