Psalam 7

13. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 7”.

 

1 Tužaljka Davidova koju spjeva Gospodu zbog riječî Kuša Benjaminovca. Gospode, Bože moj, tebi se utječem, spasi me od svih koji me progone i izbavi me, 2 da mi neprijatelj ne rastrgne dušu kao lav što razdire, a nikoga da izbavi. 3 Gospode, Bože moj, ako sam učinio ovo: ako je nepravda na rukama mojim, 4 ako sam zlom uzvratio onomu koji je u miru sa mnom ili sam oplijenio onoga koji je bezrazložno napasnik moj, 5 neka mi neprijatelj progoni dušu i neka je dostigne, neka mi život u zemlju satre i čast moju u prašinu baci! Sela 6 Ustani, Gospode, u svojemu gnjevu, digni se na bijes napasnika mojih. Probudi se, k meni pohiti, na sud koji si zapovjedio. 7 I zbor narodâ okružit će tebe, ta radi njih se vrati u visinu! 8 Gospod će suditi pucima; sudi mi, Gospode, po pravednosti mojoj i po čestitosti mojoj što je u meni. 9 Neka se dokrajči zloća opakih, a ti pravednika utvrdi; jer ti ispituješ srca i bubrege, Bože pravedni! 10 Meni je štit u Boga koji spasava one koji su srca čestita. 11 Bog je sudac pravedan i svaki se dan Bog srdi nad zlotvorom. 12 Ako se takav ne obrati, mač svoj on će naoštriti; već je napeo luk svoj i pripravio ga. 13 Pripravio je sebi i oruđe smrti, od strijela će svojih zublje načiniti. 14 Gle, zlotvor zače bezakonje i zatrudnje pakošću, te izrodi laž. 15 Iskopa jamu i izdubi je, i pade u rov što ga je sâm načinio. 16 Pakost će mu se njegova vratiti na glavu, njemu će se na tjeme spustiti nasilje njegovo. 17 Hvalit ću Gospoda za pravednost njegovu i pjevati imenu Gospoda Svevišnjega.