Psalam 70

15. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 70”.

 

1 Zborovođi. Psalam Davidov. Za spomen. Bože, izbavi me; Gospode, u pomoć mi pohitaj! 2 Neka se postide i smetu koji traže moj život, nek se vrnu nazad i nek se osramote koji mi žele zlo! 3 Nek se zbog sramote svoje povuku koji mi govore: »Ha! Ha!« 4 Neka kliču i neka se raduju u tebi svi koji tebe traže! I koji ljube spasenje tvoje, nek svagda govore: »Velik je Bog!« 5 A ja sam ubog i potrebit, Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj, Gospode, ne kasni!