Psalam 77

22. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 77”.

 

1 Zborovođi. Jedutunu. Psalam Asafov. Glas svoj k Bogu podižem i glasom svojim k Bogu vapim, i on će me čuti. 2 U dan nevolje tražim Gospodina, ruka mi se noću pruža i ne sustaje; duša moja ne dȃ se utješiti. 3 Spominjem se Boga i uzdišem; promišljam i klone mi duh. Sela 4 Ti držiš vjeđe očiju mojih; tako sam potresen da govoriti ne mogu. 5 Razmišljam o danima davnim, o godinama minulih vjekova. 6 Spominjem se pjesme svoje noću, razmišljam u srcu svojemu; i duh moj pomnjivo ispituje. 7 Zar će Gospodin odbaciti zauvijek i zar nikad više neće biti naklon? 8 Je li milosrđe njegovo zauvijek prestalo, obećanje propalo za sve naraštaje? 9 Zar se Bog zaboravio smilovati, ili je u gnjevu zatvorio smilovanje svoje? Sela 10 Pa rekoh: »Ovo je bol moja, al’ spominjem se godina desnice Svevišnjega.« 11 Spominjem se djela Gospodnjih; da, spominjem se tvojih pradavnih čudesa. 12 I mislim o svim tvojim djelima, i razmišljam što si učinio. 13 Bože, svet je put tvoj! Koji je bog tako velik kao Bog naš? 14 Ti si Bog koji činiš čudesa, među pucima si očitovao snagu svoju. 15 Mišicom si otkupio puk svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. Sela 16 Vode te ugledaše, Bože, vode te ugledaše i uzdrhtaše; i bezdani ustreptaše. 17 Oblaci lijevahu vodom, svod ispusti glas; i strijele tvoje poletješe. 18 Glas tvojega groma bijaše u vihoru, munje osvijetliše svijet; zemlja uzdrhta i zatrese se. 19 Po moru vodi put tvoj, i staza tvoja po velikim vodama, a tragovi se tvoji ne znaju.20 Vodio si kao stado puk svoj rukom Mojsija i Arona.