Psalam 83

28. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 83”.

 

1 Pjesma. Psalam Asafov. Ne šuti, Bože, ne budi nijem i ne miruj, Bože! 2 Jer gle, neprijatelji tvoji buče, i koji te mrze, glavu podižu. 3 Protiv puka tvojega urotu kuju i svjetuju se protiv štićenika tvojih. 4 Govore: »Dođite da ih istrijebimo kao narod, da se ime Izrael više ne spominje!« 5 Jest, jednodušno se svjetuju zajedno, protiv tebe savez sklopiše: 6 šatori Edomovi i Jišmaelci, Moab i Hagrijci, 7 Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira; 8 s njima se udruži i Asirija, postadoše mišica sinovima Lotovim. Sela 9 Učini im kao Midjanu, kao Siseri i kao Jabinu na potoku Kišonu, 10 koji izginuše kod En-Dora i postadoše zemlji gnojivo. 11 Postupi s knezovima njihovim kao s Orebom i kao sa Zeebom, i sa svim glavarima njihovim kao sa Zebahom i Calmunom, 12 koji su govorili: »Zaposjednimo za se pašnjake Božje!« 13 Bože moj, daj da budu kao kovitlac, kao pljeva pred vjetrom! 14 Kao što oganj sažiže šumu i kao što plamen spaljuje gore, 15 tako ih goni olujom svojom i prestravi ih svojim vihorom! 16 Pokrij im lice sramotom da traže ime tvoje, Gospode! 17 Nek se postide i smetu dovijeka; da, neka se posrame i neka izginu. 18 I nek znaju da si ti, kojemu je ime Gospod, jedini Svevišnji nad zemljom svom.