Psalam 84

29. 07. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 84”.

 

1 Zborovođi. Na glazbalu Gatovu. Psalam sinova Korahovih. Kako su mili nastani tvoji, Gospode Nad Vojskama! 2Duša mi čezne, pa i gine, za dvorima Gospodnjim, srce moje i tijelo moje kliču Bogu živomu. 3 I vrabac nalazi dom, i lasta sebi gnijezdo gdje će položiti mlade svoje — žrtvenike tvoje, Gospode Nad Vojskama, kralju moj i Bože moj! 4 Blaženi oni koji borave u Domu tvojemu, koji te uvijek hvale! Sela 5 Blažen čovjek kojemu je snaga u tebi, kojem su na srcu putovi k tebi! 6 Dok prolaze Dolinom plača, u izvor je promeću; i rani je dažd prekriva blagoslovima. 7 Hode od snage do snage; svatko će se od njih pojaviti pred Bogom na Sionu. 8 Gospode, Bože Nad Vojskama, čuj molitvu moju; poslušaj, Bože Jakovljev! Sela 9 Pogledaj štit naš, Bože, i promotri lice pomazanika svojega! 10 Jer jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Radije ću biti na pragu Doma Boga svojega nego boraviti u šatorima opačine. 11 Jer Gospod, Bog, sunce je i štit, Gospod daje milost i slavu. Ne uskraćuje dobra onima koji hode čestito. 12 Gospode Nad Vojskama, blažen je čovjek koji se u te uzda!