Psalam 89

3. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 89”.

 

1 Misaona pjesma Etana Ezrahijca. O milosrđu Gospodnjemu pjevat ću dovijeka, od koljena do koljena svojim ću ustima objavljivati vjernost tvoju! 2 Jer rekoh: »Milosrđe će biti sazdano dovijeka, u nebesima ćeš utvrditi vjernost svoju!« 3 »Sklopio sam savez s izabranikom svojim, zakleo se Davidu, sluzi svojemu: 4 ‘Tvoje ću potomstvo utvrditi dovijeka, i u sve naraštaje sazdat ću prijestolje tvoje.’« Sela 5 I nebesa će hvaliti čudesa tvoja, Gospode, i vjernost tvoju u zboru svetih. 6 Jer tko je u nebu ravan Gospodu? Tko je Gospodu sličan među sinovima Božjim? 7 Bog je silno strašan u vijeću svetih i štovaniji od sviju koji su oko njega. 8 Gospode, Bože Nad Vojskama, tko je silan kao ti, Gospode? I vjernost te tvoja okružuje. 9 Ti vladaš nad ohološću mora: kad podigne vale svoje, ti ih utišavaš. 10 Ti satre Rahaba kao zaklana, snažnom mišicom rastjera neprijatelje svoje. 11 Tvoja su nebesa i zemlja je tvoja, svijet i punina njegova — ti ih utemelji. 12 Sjever i jug — ti si ih stvorio; Tabor i Hermon klicat će imenu tvojemu. 13 Tvoja je mišica snažna; silna je ruka tvoja, desnica je tvoja uzdignuta. 14 Pravednost i pravda temelj su prijestolja tvojega, milosrđe i istina idu pred licem tvojim. 15 Blažen je puk koji poznaje klicanje! Gospode, takvi će hoditi u svjetlu lica tvojega. 16 U imenu tvojemu radovat će se povazdan, i u pravednosti tvojoj bit će uzvišeni. 17 Jer ti si ures snage njihove, i u dobroti tvojoj naš će se rog uzvisiti. 18 Ta od Gospoda štit je naš, i Svetac Izraelov naš je kralj. 19 Jednoć si u viđenju govorio pobožniku svojemu i rekao: »Spustio sam pomoć na junaka, uzdigao izabranika iz puka. 20 Nađoh Davida, slugu svojega, svojim ga svetim uljem pomazah; 21 njime će se moja učvrstiti ruka, i moja će ga mišica snažiti. 22 Neprijatelj ga neće nadvladati, i sin bezakonja neće ga potlačiti. 23 I smrskat ću njegove protivnike pred licem njegovim, i udariti one koji njega mrze. 24 I s njim će moja vjernost i milosrđe moje biti, i u mojemu imenu rog će mu se uzvisiti. 25 I stavit ću ruku njegovu na more, i na rijeke desnicu njegovu. 26 On će me zvati: ‘Ti si moj Otac, Bog moj i stijena mojega spasenja.’ 27 A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima zemaljskim. 28 Za nj ću dovijeka čuvati milosrđe svoje, i savez moj s njim će biti vjeran. 29 I potomstvo njegovo postavit ću dovijeka, i prijestolje njegovo kao dane nebeske. 30 Ako sinovi njegovi ostave Zakon moj i ne budu hodili po odredbama mojim, 31 ako oskvrnu moje odredbe i zapovijedi moje ne drže, 32 tada ću šibom kazniti prijestupe njihove, i bezakonje njihovo udarcima. 33 Ali mu milosrđa svojega neću uskratiti i u vjernosti svojoj neću iznevjeriti. 34 Neću raskinuti saveza svojega, i što je izašlo s usana mojih, neću poreći. 35 Jednom se zakleh svetošću svojom, Davidu slagati neću: 36 potomstvo njegovo bivat će dovijeka, i prijestolje njegovo kao sunce preda mnom; 37 kao mjesec učvrstit će se dovijeka, i svjedok pouzdani u nebu.« Sela 38 No ti si odbacio i prezreo, razgnjevio se na pomazanika svojega. 39 Odrekao si se saveza sa slugom svojim, okaljao si krunu njegovu bacivši je na zemlju. 40 Porušio si sve zidine njegove, utvrde njegove pretvorio u ruševine. 41 Pljačkaju ga svi koji putem prolaze, postao je ruglo susjedima svojim. 42 Podigao si desnicu protivnika njegovih, obradovao si sve neprijatelje njegove. 43 Okrenuo si i oštricu mača njegova i nisi ga podržao u boju. 44 Slavu si njegovu dokrajčio i prijestolje njegovo na zemlju oborio. 45 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. Sela 46 Dokle, Gospode? Zar ćeš se skrivati zauvijek? Hoće li srdžba tvoja kao oganj gorjeti? 47 Sjeti se kako je kratak moj vijek; kako si uzalud stvorio sve sinove ljudske! 48 Koji to čovjek živi a dasmrti vidjet’ neće? Hoće li dušu svoju iz ruke Šeolove izbaviti? Sela 49 Gdje li su, Gospodine, pređašnja tvoja milosrđa na koja se zakle Davidu u vjernosti svojoj? 50 Spomeni se, Gospodine, sramote slugu svojih! U grudima svojim nosim porugu svih silnih pukova 51 kojom se rugaju neprijatelji tvoji, Gospode, kojom se rugaju koracima pomazanika tvojega. 52 Blagoslovljen Gospod dovijeka! Amen i amen.