Psalam 9

15. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 9”.

 

1 Zborovođi. Po napjevu „Smrt sina”. Psalam Davidov. Hvalit ću te, Gospode, svim srcem svojim, kazivat ću sva čudesa tvoja. 2 Radovat ću se i veselit’ u tebi, pjevat ću imenu tvojemu, Svevišnji! 3 Kad neprijatelji moji okrenu nazad, posrnut će i propasti pred licem tvojim. 4 Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijestolje sudeći pravedno. 5 Ti ukori narode, pogubi opakoga, ime im izbrisa zavijek i dovijeka. 6 Pustošenja neprijateljeva prestadoše zauvijek! A ti si gradove rušio, nesta i spomena na njih. 7 Ali Gospod stoluje dovijeka, za sud postavi prijestolje svoje. 8 I on će suditi svijetu u pravednosti, presudit će pucima po pravici. 9 Gospod će biti i tvrđava potlačenom, tvrđava u vremenima nevolje. 10 I oni koji poznaju ime tvoje uzdat će se u te, jer nisi, Gospode, ostavljao onih koji tebe traže. 11 Pjevajte Gospodu koji prebiva na Sionu, razglašujte među pucima djela njegova! 12 Kad osvećuje krv, spominje ih se; ne zaboravlja jauka potlačenih. 13 Smiluj mi se, Gospode: pogledaj nevolju moju što je trpim od onih koji me mrze, izdigni me iznad dveri smrti, 14 da bih naviještao sve hvale tvoje na dverima kćeri sionske; radovat ću se tvojemu spasenju. 15 Stropoštaše se narodi u jamu koju načiniše, u zamku koju namjestiše uhvati se noga njihova. 16 Gospod se objavi, sud održa; opaki se spleo u djelo ruku svojih. Akord. Sela 17 Vratit će se opaki u Šeol, svi narodi što zaboravljaju Boga. 18 Jer potrebiti neće biti zaboravljen zauvijek, nada ubogih propast’ neće dovijeka. 19 Ustani, Gospode, da se ne osili čovjek; neka se sudi narodima pred licem tvojim! 20 Strah im, Gospode, utjeraj, kako bi narodi znali da su ljudi samo. Sela