Psalam 90

4. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 90”.

 

1 Molitva Mojsija, čovjeka Božjeg. Gospodine, ti nam bijaše boravište od koljena do koljena. 2 Prije nego se gore rodiše i prije nego si sazdao zemlju i svijet, od vijeka do vijeka ti si Bog! 3 Čovjeka u prah vraćaš i govoriš: »Vratite se, sinovi ljudski!« 4 Jer je tisuću godina u očima tvojim kao jučerašnji dan što prođe i kao straža u noći. 5 Odnosiš ih kao potopom; oni su kao san, kao trava što ujutro nikne. 6 Ujutro niče i cvjeta, uvečer se pokosi i sasuši. 7 Jer ginemo od gnjeva tvojega, i smeteni smo zarad srdžbe tvoje. 8 Bezakonja si naša stavio preda se, naše tajne grijehe na svjetlost lica svojega. 9 Jer svi naši dani prođoše u tvojemu bijesu, kao uzdah skončasmo godine svoje. 10 Danā našega vijeka sedamdeset je godina, a ako je snage, i osamdeset godina; a ponos njihov samo je muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijećemo. 11 Tko poznaje snagu tvojega gnjeva i strah ga je bijesa tvojega? 12 Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce! 13 Vrati se, Gospode, dokle još? I sažali se nad slugama svojim! 14 Nasiti nas izjutra milosrđem svojim, da kličemo i radujemo se u sve dane svoje. 15 Obraduj nas za dane kad si nas pritiskao, za godine kad smo gledali zlo. 16 Nek se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje, i krasota tvoja na djeci njihovoj! 17 I nek dobrostivost Gospodina, Boga našega, bude nad nama! I učvrsti za nas djelo naših ruku; da, djelo ruku naših učvrsti!