Psalam 91

5. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 91”.

1 Onaj što prebiva u skrovištu Svevišnjega počivat će u sjeni Svemogućega. 2 Reći ću Gospodu: »Utočište moje i utvrdo moja, Bože moj u koga se uzdam!« 3 Jer on će te izbaviti iz zamke ptičarske i od kuge pogubne. 4 Svojim će te perjem zakriliti, i pod njegova ćeš se krila skloniti; istina njegova bit će ti štit i oklop. 5 Nećeš se bojati strahote noćne, ni strijele što leti danju, 6 ni kuge što se šulja u mraku, ni pošasti što hara o podne. 7 Nek padne tisuća pokraj tebe i deset tisuća s desne tvoje, tebi se neće približiti! 8 Samo ćeš očima svojim pogledati i vidjet ćeš plaću opakima. 9 Jer ti si Gospoda — utočište moje, Svevišnjega — postavio sebi za boravište. 10 Neće te snaći zlo, i bič se neće približiti šatoru tvojemu. 11 Jer anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te sačuvaju na svim putima tvojim. 12 Na rukama će te nositi, da se o kamen ne spotakne noga tvoja. 13 Gazit ćeš po lavu i kobri, zgazit ćeš lavića i zmaja. 14 Jer me zavoli, ja ću ga i izbaviti; uzvisit ću ga, jer poznaje ime moje. 15 Zazvat će me, i ja ću ga uslišati; s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslavit’ ga. 16 Mnogim ću ga danima nasititi i pokazati mu spasenje svoje.