Psalam 99

13. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 99”.

1 Gospod kraljuje — nek zadršću puci; sjedi među kerubima — nek se zemlja potrese! 2 Velik je Gospod na Sionu, i nad svim pucima uzvišen je on. 3 Neka hvale ime tvoje, veliko i strašno: ono je sveto! 4 I kraljeva snaga ljubi pravdu; ti utvrdi pravicu, pravdu i pravednost ti stvori u Jakovu. 5 Uzvisujte Gospoda, Boga našega, i poklonite se podnošku nogu njegovih — on je svet! 6 Mojsije i Aron bijahu među svećenicima njegovim, i Samuel, među onima koji zazivlju ime njegovo; zazvaše Gospoda, i on ih usliša. 7 U stupu od oblaka govoraše njima; čuvali su svjedočanstva njegova i odredbe koje im dade. 8 Gospode, Bože naš, ti ih usliša; ti bijaše Bog koji im oprosti, ali i osvetnik za djela njihova. 9 Uzvisujte Gospoda, Boga našega, i poklonite se na svetoj gori njegovoj; jer svet je Gospod, Bog naš!