Putovi Sunca Pravednosti

17. 11. 2012.

„Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom!“ (2. Korinćanima 5,20)

Takozvana Božja crkva može imati bogatstvo, obrazovanje i poznavanje doktrine i svojim držanjem može objavljivati: „Bogat sam, nagomilao sam bogatstvo; ništa mi ne treba“ (Otkrivenje 3,17), ali ako su njezini vjernici lišeni unutarnje svetosti, ne mogu biti svjetlo svijetu. Crkva treba prenositi svjetlo u moralnu tamu svijeta isto onako kao što i planeti odražavaju svjetlo u tami noći. Oni koji imaju samo obličje pobožnosti, ali su se odrekli njezine sile, ne prenose svjetlo u svijet i neće imati snage doprijeti do srca onih koji nisu spašeni. Bez životne veze s Kristom nemoguće je svijetu pokazati vrijednost istine u obliku dobrih rodova, ali ako se Krist oblikovao u nama kao Nada slave, Njegova spasonosna milost pokazat će se u našem milosrđu i ljubavi prema dušama koje propadaju.

Svaka duša koja se istinski obratila Bogu bit će svjetlo svijetu. Blistave, jasne zrake Sunca Pravednosti sjat će preko ljudskih oruđa koja se služe povjerenom sposobnošću da čine dobro jer će surađivati s nebeskim silama i zajedno s Kristom raditi na obraćenju duša. Ona će odražavati i širiti svjetlo kojim ih je Krist obasjao. Sunce Pravednosti koje je obasjalo njihovo srce, blistat će iz njih prosvjetljujući i blagoslivljajući druge.

Nebeske zrake koji sjaje iz ljudskih oruđa širit će blagotvorni utjecaj na one koje Krist privlači k sebi. Crkva je slaba pred nebeskim anđelima ako se preko njezinih vjernika ne pokaže sila za obraćenje onih koji propadaju. Ako Crkva nije svjetlo svijetu, ona je tama. Međutim, o pravim Kristovim sljedbenicima napisano je: „Mi smo Božji suradnici; vi ste Božja njiva, Božja građevina.“ (1. Korinćanima 3,9)

Crkva može biti sastavljena od siromašnih i neobrazovanih vjernika, ali ako su naučili od Krista nauk o molitvi, Crkva će imati silu koja pokreće ruku Svemogućega. Pravi Božji narod širit će utjecaj koji će mijenjati srca. Bogatstvo ili savršene sposobnosti koje mogu imati vjernici Crkve, ne doprinose njihovoj uspješnosti. … Krist se proslavlja samo kada Sunce Pravednosti sjaji preko Božjeg naroda, a Njegovo kraljevstvo unapređuje. Tek tada vjernici postaju izabrani sudovi spasenja koje Učitelj može uporabiti. (Signs of the Times, 11. studenoga 1893.)