Rad u gradovima

22. 11. 2012.

„Sljedeće subote skupi se gotovo sav grad da čuje riječ Božju.“ (Djela 13,44)

Vijest trećeg anđela iz Otkrivenja 14 sada se treba propovijedati ne samo u udaljenim zemljama, već i u zanemarenim mjestima u blizini, u kojima mnoštvo ostaje neopomenuto i izgubljeno. Bog poziva svoj narod u ovo vrijeme da obavi dugo odgađano djelo. Treba uložiti odlučne napore u prosvjetljenje onih koji nikada nisu bili opomenuti. Rad u gradovima sada treba smatrati posebno važnim. Treba pomno izabrati radnike da dvojica po dvojica rade u gradovima u skladu sa savjetima iskusnih vođa i pod vodstvom i punomoći Isusa Krista.

Bog želi da Njegov narod radi u savršenom skladu dok bude objavljivao vijest u gradovima. Meni je naloženo da ovo pitanje ističem pred vjernicima toliko dugo dok se ne pokrenu i shvate njegovu važnost. Neka zlonamjerna usta ne izgovaraju riječi obeshrabrenja, neka se umjesto toga svi koji nose odgovornost ujedine u planiranju uspješnog suočavanja s tim poslom, znajući da Onaj koji je dosad vodio svoje sluge, neće ni sada iznevjeriti njihova očekivanja u ovo vrijeme posebne potrebe. Božji anđeli ići će pred radnicima i bit će njihova snaga. Anđeli će biti i na skupovima gdje će utjecati na srca slušatelja.

Rad apostola u ranoj kršćanskoj Crkvi bio je obilježen čudesnim očitovanjima Božje sile u životu vjernika. Nadahnuti Svetim Duhom, oni su u mnoštvu proširili spoznaju istine kakva je u Isusu Kristu. Potrebe svijeta danas nisu ništa manje nego što su bile u vrijeme apostola. Oni koji se trude oko duša u ovo vrijeme bezbožnosti i nevjerovanja moraju se potpuno predati Bogu i raditi u zajednici s nebeskim silama. Sila Svetoga Duha pratit će rad onih koji svu svoju energiju i sve što imaju bezuvjetno posvete završetku djela koje treba obaviti u posljednje dane. Nebeski anđeli surađivat će s njima i mnogi će biti dovedeni u spoznaju istine i radosno se sjediniti s Božji narodom koji vrši sve Božje zapovijedi. Sredstva će poteći u riznicu, pojavit će se sposobni radnici, velika, neopomenuta polja bit će osvojena i djelo će se uskoro pobjedonosno završiti.

Leave a Comment