Radite, molite se i čekajte!

8. 08. 2015.

“Dobro je u miru čekati spasenje Jahvino!” (Tužaljke 3,26)

Prije nekoliko godina radila sam u Borsi. Dok sam posjećivala javne ustanove, preporučivala sam razne knjige ljudima koje sam sretala. U jednoj radnji trgovac je bio toliko zainteresiran za moje knjige da je zatražio da se ponovno vratim kad budem imala nove naslove. Također sam srela ženu koja je tu bila poslovođa. U početku je bila prilično suzdržana, ali nakon prijateljskog razgovora i ponude da joj izmjerim krvni tlak, zagrijala se za pokazane knjige i ja sam je ohrabrila da ih kupi. Savjetovala sam joj da kupi Veliku borbu i ona je pristala. Kad sam poslije došla k njoj, saznala sam da potječe iz dobre katoličke obitelji i da je gorljiva u svojoj vjeri. U dobi od osamnaest godina otišla je u Rim u školu časnih sestara. Nakon što je tamo provela tri mjeseca, čula je glas koji joj je rekao da treba napustiti tu školu. Izgledalo je da Bog ima druge planove za nju.
Prošle zime sam je ponovno posjetila i tada sam zapazila mir na njezinom licu. Zamolila me je da je ponovno posjetim i da joj donesem još duhovnih knjiga. Prošlo je neko vrijeme prije nego što sam se mogla vratiti u njezin grad, ali kad smo se opet konačno srele, bila je vrlo sretna što me vidi. Rekla je da me je čekala jer želi sa mnom ići u moju crkvu. Sljedeće subote povela sam je u adventističku crkvu u njezinom gradu i ona otada nije nikada propustila nijedno bogoslužje u subotu. Rekla mi je da je dok je čitala Veliku borbu uočila mnoge sličnosti između iskustva Martina Luthera i svojeg vlastitog. To ju je navelo da pročita cijelu knjigu, za koju je zaključila da govori istinu.
Sada ona proučava lekcije Dopisne biblijske škole po programu “Sola Scriptura” i priprema se za krštenje. Vrlo je oduševljena za misionarski rad. Zamolila me je da joj dam neke duhovne knjige koje će prodavati u svojoj radnji. Također se moli za svojeg muža i roditelje da prihvate Gospodina kao svojeg Spasitelja.
Imajmo strpljivu nadu i tihu vjeru koja je potrebna da budemo pobjedonosni u svojoj zajednici s Gospodinom i u svojim težnjama da dosegnemo druge. Neka svaki primjerak Velike borbe bude upotrijebljen kao oruđe za promjenu srca i oblikovanje sudbina ljudi za Njegovo kraljevstvo.
Maria Tomoiaga, Rumunjska