Radosna vijest svijetu

21. 02. 2024.

“Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.” (Matej 24,14)

Krist je dao znakove svojega dolaska. On izjavljuje da mi možemo znati kad je blizu, čak pred vratima. On govori o onima koji vide te znakove: “Ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne zbude.” Ovi znakovi su se pokazali. Sada sigurno znamo da je Gospodnji dolazak blizu. “Nebo će i zemlja proći,” kaže On, “ali riječi moje neće proći.” …

Točno vrijeme drugog dolaska Sina Čovječjega Božja je tajna. …

U proročanstvu o uništenju Jeruzalema Krist je rekao: “Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen. Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo.” Ovo će se proročanstvo ponovno ispuniti. Veliko bezakonje onog doba potpuno odgovara bezakonju u ovom naraštaju. Tako je to i s proročanstvom o propovijedanju Evanđelja. Prije pada Jeruzalema, Pavao, nadahnut Duhom Svetim, objavljuje da je Radosna vijest “propovijedana svakom stvorenju pod nebom” (Kološanima 1,23). Tako i sada, prije dolaska Sina Čovječjega, vječno Evanđelje treba propovijedati “svakom narodu i plemenu, jeziku i puku” (Otkrivenje 14,6.14). Bog “je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu” (Djela 17,31). Krist nam govori kad će taj dan doći. On ne kaže da će se sav svijet obratiti, već da će se propovijedati “ova Radosna vijest po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak”. U našoj je moći da objavljivanjem Radosne vijesti svijetu ubrzamo Gospodnji dolazak. Mi ne trebamo samo čekati, već i ubrzati dolazak Božjeg dana (2. Petrova 3,12). Da je Kristova Crkva izvršila svoje određeno djelo kako joj je to Gospodin zapovjedio, cijeli bi svijet dosad bio opomenut i Gospodin Isus bi u sili i velikoj slavi došao na Zemlju. …

Oni koji paze na Gospodnji dolazak ne čekaju uzalud. … Oni ujedinjuju bdjenje s ozbiljnim radom. Zato što znaju da je Gospodin na vratima, njihova revnost postaje učinkovita u suradnji s božanskim silama u radu na spašavanju duša. (Isusov život, str. 523—526)