Rame uz rame

15. 01. 2024.

“I dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima.” (Ivan 24,15)

Oni koji traže Kristovu pravednost bavit će se velikom temom spasenja. Biblija je skladište koje njihove duše opskrbljuje životodavnom hranom. Oni razmišljaju o Kristovom utjelovljenju, razmišljaju o velikoj žrtvi koja je podnesena da ih se spasi od propasti, da im se donese oprost, mir i vječna pravednost. Duša blista ovim velikim i uzdižućim temama. Misli su zaokupljene svetošću i istinom, milošću i pravednošću. Njihovo “ja“ umire, a Krist živi u onima koji Mu služe. U razmišljanju o Božjoj riječi njihova su srca gorjela u njima kao i srca dvojice učenika dok su išli u Emaus, a Krist je hodao s njima putem i tumačio im Sveta pisma o sebi.

Koliko malo njih shvaća da Isus, nevidljiv, hoda uz njih! Kako bi se mnogi posramili kad bi čuli Njegov glas kako im govori i bili svjesni da je On čuo sve njihove glupe, obične razgovore! A kolika bi srca gorjela svetom radošću kad bi samo znala da je Spasitelj uz njih, da ih okružuje sveto ozračje Njegove prisutnosti i da se hrane Kruhom života! Kako bi Spasitelj bio zadovoljan kad bi čuo svoje sljedbenike kako govore o Njegovim dragocjenim lekcijama i vidio kako uživaju u svetim stvarima!

Kad istina prebiva u srcu, nema mjesta za kritiku Božjih slugu ili za isticanje nedostataka u poruci koju On šalje. Ono što je u srcu, poteći će s usana. Ne može se potisnuti. Ono što je Bog pripremio za one koji Ga ljube, bit će tema njihovih razgovora. Kristova je ljubav u duši poput izvora vode koja teče u vječni život, stvarajući žive potoke koji donose život i veselje gdje god teku. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, 341,342)

Još je veća snaga Biblije u razvijanju duhovne naravi. Čovjek, stvoren da živi u zajednici s Bogom, samo se u takvoj zajednici može razvijati i živjeti pravim životom. Stvoren da u Bogu nađe svoju najvišu radost, ni u čemu drugome ne može naći ono što bi moglo zadovoljiti čežnju srca, što bi moglo utažiti glad i žeđ duše. Onaj tko iskrena i otvorena srca proučava Božju riječ nastojeći shvatiti njezine istine, dodirnut će njezinog Autora. (Odgoj, str. 106)