Raspeti i uskrsnuli Spasitelj

31. 08. 2011.

“S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu i posadit je na gori visokoj, najvišoj. Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: razgranat će se ona, plodom uroditi.” (Ezekiel 17,22.23)

To je i bio cilj da cijeli svemir može vidjeti uvjete saveza otkupljenja po kojima je Krist platio kaznu umjesto ljudskog roda. Prijestolje pravde mora biti vječno i uvijek sigurno. Krist će to učiniti svojom žrtvom, i sve sumnje će biti zauvijek riješene, a ljudski rod će biti spašen ako se vrati vjernosti. Samo je Krist mogao vratiti čast Božjoj vladavini. Križ na Golgoti trebali su promatrati svjetovi koji nisu sagriješili, cijeli svemir, i sotonske sile, zajedno s palim ljudskim rodom — da bi sva usta zašutjela. Time što je postao vjerna Žrtva, Krist će uzvisiti i dati čast Zakonu. On će svima objaviti uzvišenu narav Božje vladavine, koja ni na koji način ne može biti promijenjena da bi se udovoljilo čovjeku u njegovom grešnom stanju.

Tko može opisati posljednje prizore Kristovog života na Zemlji, Njegovo suđenje na dvoru i Njegovo raspeće? Tko je bio svjedok tog prizora? Cijeli svemir, Bog Otac, Sotona i anđeli. Prekrasna događanja zbila su se kad je Krist bio izdan. Na Njegovom lažnom suđenju tužitelji nisu mogli pronaći ništa čime bi Mu bila dokazana krivnja. Tri puta Pilat je izjavljivao: “Ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje.” (Ivan 18,38) Pa ipak je naredio da Isus bude bičevan, a zatim Ga je predao da trpi najokrutniju smrt koja je mogla biti smišljena.

Užasni prizor raspeća otkrio je što čovječanstvo može učiniti kad je pod nadzorom Sotone. Raspeće je otkrilo kakav bi bio ishod kad bi Sotona gospodario svijetom. Oni koji su bili svjedoci tih prizora nikad neće izbrisati njihovo pojavljivanje u svojemu umu. Mnogi su se obratili i govorili drugima o groznom prizoru kojega su vidjeli. Mnogi koji su slušali izvješće o Kristovoj smrti obratili su se i počeli istraživati Pisma. Tako se ispunila Riječ: “Tako će on mnoge zadiviti narode.” (Izaija 52,15)

“Ovako govori Gospod Bog: Uzet ću nešto od vrha toga visokoga cedra i posadit ću ga. Od najgornje mladice odlomit ću nježnu grančicu i zasadit ću je na gori visokoj, uzdignutoj. Na visokoj gori izraelovoj zasadit ću je. Ona će potjerati i postat će krasan cedar. Svakojake ptice stanovat će pod njim: gnijezdit će se u sjeni grana njegovih.” (Ezekiel 17,22.23 — šarić)

Krist je bio Grana, najviša grana najvišeg cedra. On je bio biljka koju je Gospodin posadio. (Signs of the Times, 12. srpnja 1899.)