Jutarnji stih

Rastete li?

“Nego držeći se istine u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome, koji je glava, Krist.” (Efežanima 4,15 — Šarić)
Nije pravi dokaz da ste kršćanin ako su vaši osjećaji uzburkani, vaš duh pokrenut istinom. Pitanje glasi: “Rastete li u Kristu koji je glava tijelu? Pokazuje li se u vašem životu Kristova milost?” Bog daje svoju milost ljudima da bi oni željeli još više Njegove milosti. Božja milost uvijek radi u ljudskom srcu i kada je primljena, dokaz njezinog primanja pojavit će se u životu i karakteru primatelja jer će se vidjeti nutarnji razvoj duhovnog života. Kristova milost u srcu uvijek će unapređivati duhovni život i doći će do duhovnog napretka. Svakome od nas potreban je Spasitelj ili ćemo izginuti u svojim grijesima. Neka naša duša odgovori na pitanje: “Rastem li u Kristu, koji je glava tijelu? Stječem li naprednije znanje o Bogu i Isusu Kristu kojeg je On poslao?” Mi ne vidimo biljke kako rastu u polju, a ipak smo sigurni da rastu; može li se tako dogoditi da ne poznajemo našu vlastitu duhovnu snagu i rast? (Review and Herald, 24. svibnja 1892.) Kada doista budemo Kristovi, naše će srce biti puno pokornosti, blagosti i ljubaznosti jer nam je Isus oprostio grijehe. Kao poslušna djeca, primit ćemo i cijeniti zapovijedi koje je dao i poštovat ćemo obrede koje je uspostavio. Neprekidno ćemo stjecati znanje o Njemu. Njegov primjer bit će nam pravilo života. Kristovi učenici preuzet će posao tamo gdje ga je On ostavio i nastaviti dalje u Njegovo ime. Oni će ponavljati riječi, oponašati Njegov duh i Njegovo ponašanje. Njihovo oko bit će samo na Zapovjedniku njihovog spasenja. Njegova volja njihov je zakon. I kako budu napredovali, Njegov lik, karakter i slava postajat će im sve jasniji. Oni se ne drže sebe, nego su se čvrsto uhvatili za Njegovu Riječ. … Oni pretaču svoju spoznaju Njegove volje u praksu. Oni čuju i rade ono što Isus poučava. … Takvi imaju pravo na sva obećanja iz Njegove Riječi. Postajući jedno s Kristom, oni čine Božju volju i pokazuju bogatstvo Njegove milosti. (Review and Herald, 4. kolovoza 1891.)


Komentiraj