Jutarnji stih

Rečeno nam je da idemo po svem svijetu

„Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju.“ (Marko 16,15)

Gospodin je mladima dao sposobnosti i talente da rade Božji posao. Ja pitam vas, draga mladeži, hoćete li se predati Gospodinu? Jeste li spremni sebe uključiti u posao koji vam je On ostavio? Isus je rekao svojim učenicima: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju.“ Suočeni s ovom zapovijedi, hoćete li upotrijebiti svoje vrijeme i svoju snagu onako kako vam diktiraju vaše sklonosti, umjesto da slijedite Božji savjet? …

Postoje duše koje treba spasiti. Ali rasipajući svoj talenat utjecaja, vi ne možete biti Božji suradnici i raditi na spasenju drugih. Bog želi da pravilno usmjerite svaku kovrčicu utjecaja koji imate. On poziva vas, kojima je dao veliko svjetlo, da surađujete s nebeskim silama. Oni koji imaju veliko svjetlo i dragocjene sposobnosti, dobit će veliko polje na kojem će svojim utjecajem moći djelovati za vječni život; ali ako oni koji su dobili tako bogate darove Neba ne upotrijebe svoje sposobnosti u Božjoj službi i zloupotrijebe ih služeći sebi i svijetu, bit će kažnjeni u skladu sa svjetlom kojem su se uporno odupirali. Bog je mlade učinio rizničarima svjetla koje treba odnijeti svijetu. … Bog traži iskrene sluge koji će Mu služiti od srca i koje mamljenje ili protivljenje svijeta neće navesti da zanemare svoju dužnost – koji neće iznevjeriti niti se obeshrabriti. Hoćete li Mu dati svoja imena? Hoćete li vi biti među onima koji će nositi svjetlo? Hoćete li se predati Njemu da vas upotrijebi kao svoja oruđa da zaustavite korake onih koji su pošli stazom propasti? (The Youth’s Instructor, 17. studenoga 1892.)

Djelo se mora širiti iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, od naroda do naroda, mora se kretati stalno naprijed i gore, mora se učvršćivati, jačati i utvrđivati. (General Conference Bulletin, 3. tromjesečje 1900.)

 

Preporučujemo: