Riječi Kralja i Učitelja

1. 11. 2023.

“Učio je u njihovim sinagogama, i svi su ga slavili.” (Luka 4,15)

“Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek.” (Ivan 7,46) To bi se moglo reći za Krista i da je naučavao samo na području tjelesnoga i umnoga, ili da se bavio jedino teorijom i mudrovanjem. Mogao je otkriti tajne u koje bi se moglo prodrijeti samo nakon stoljećâ napornog rada i istraživanja. Na znanstvenom polju mogao je dati smjernice koje bi sve do kraja vremena hranile misli i poticale na otkrića. Ali On to nije činio. Nije rekao ništa da bi zadovoljio radoznalost ili potaknuo sebično častoljublje. Nije se bavio apstraktnim teorijama, nego onim što je bitno za razvitak karaktera, onim što će povećati čovjekovu sposobnost da upozna Boga i pojačati njegovu snagu da čini dobro. Govorio je o istinama koje se odnose na upravljanje životom i sjedinjuju čovjeka s vječnošću.

Umjesto da upućuje ljude na proučavanje teorija o Bogu, Njegovoj Riječi i Njegovim djelima, učio ih je da Ga gledaju onakvoga kakav se pokazuje u svojim djelima, u svojoj Riječi i kakvoga nam otkrivanju Njegove nakane. Spajao je njihov um s umom Beskonačnoga. …

Nikada dotad nije govorio netko tko bi imao takvu snagu potaknuti misli, zapaliti težnju i pokrenuti svaku sposobnost tijela, uma i duše.

Kristovo učenje i suosjećanje obuhvatilo je svijet. U životu ne može nastati okolnost niti u ljudskom iskustvu kriza za koje nas nije unaprijed pripremio u svojem nauku i za koje Njegova načela nemaju vrijednost. Riječi Kralja i Učitelja bit će vodič Njegovim suradnicima sve do kraja vremena.

Sadašnjost i budućnost, ono što je blizu i ono što je daleko, bili su Mu isto. Imao je na umu potrebe cijelog čovječanstva. Njegovom duhovnom pogledu nije izmicao nijedan ljudski napor niti dostignuće, nijedna kušnja niti sukob, nijedna poteškoća niti opasnost. Bila su Mu poznata sva srca, svi domovi, sva zadovoljstva, sve radosti i težnje.

Nije govorio samo kao predstavnik cijelog čovječanstva, nego se i obraćao cijelom čovječanstvu. Njegova vijest bila je upućena svima — malom djetetu u radosti životnog jutra, željnom i nemirnom srcu mladih, ljudima u punoj snazi… ostarjelima u njihovoj slabosti i iznemoglosti. (Odgoj, str. 69,70)

Za razmišljanje: Isus je nevjerojatni Učitelj. Kakvim bi učenikom On mene smatrao?