Riječi su pokazatelj

27. 09. 2011.

“Dobar čovjek iz dobre riznice srca svojega iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.” (Matej 12,35 — šarić)

Vaše riječi su pokazatelj vašega karaktera. Ovdje vidimo koliko je važno oprezno birati riječi koje izgovaramo. Kad se pravilno koristi, dar govora ima veliku moć na dobro.

Prednost je svih nas što možemo ispuniti odaje svoje duše čistim i svetim blagom ako se temeljito upoznajemo s dragocjenim Kristovim riječima izgovorenima za našu pouku.

Pazeći na opomenu i ohrabrenja dana u Božjoj riječi, možete živjeti “dostojno Gospodina, da mu budete ugodni u svemu; da budete plodonosni svakom vrstom dobrih djela i da napredujete u spoznaji Boga; i da se, ojačani svakovrsnom snagom kako to odgovara moći njegova božanstva, osposobite za savršenu postojanost i strpljivost; da veselo zahvaljujete Ocu”. (Kološanima 1,10.11) Oni koji su ovako ojačani, neće hoditi pognute glave.

“Da veselo zahvaljujete Ocu, koji nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svjetlu. On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.” (Kološanima 1,12-14) Nećemo li tada svi, stari i mladi, naučiti razgovarati jezikom kojim se govori u Božjem kraljevstvu? Hoće li naš nebeski Otac rado slušati naše riječi?

Kao oni koji tvrdimo da smo kršćani, nalazimo se pod svečanom obvezom da riječima otkrijemo istinu koju ispovijedamo. Jezik je malen ud, ali kakvog li dobra može učiniti ako je srce čisto! Ako je u srcu pohranjeno ono što je plemenito, ako je u njemu pohranjena Kristova nježnost, sućut i ljubaznost, to će se očitovati u riječima koje izgovaramo i postupcima koje činimo. Svjetlo koje svijetli iz Božje riječi predstavlja naš vodič. Ništa toliko ne oslabljuje crkvu kao pogrešna uporaba dara govora.

Kakvoća naših djela prikazana je našim riječima. Kad su naša djela i riječi usklađeni u Kristu, pokazujemo da smo posvećeni Bogu, usavršavajući svoju svetost u Njegovom strahu. Kad dajemo sebe Njemu — svoju dušu, tijelo i duh — On djeluje u nama da želimo i činimo ono što je Njemu ugodno.

Ljubav prema Kristu otkriva se u našemu srcu izražavanjem hvale. Oni koji su posvećeni Bogu, pokazat će to svojim posvećenim razgovorom. Ako su njihova srca čista, njihove riječi će biti čiste, pokazujući uzvišeno načelo djelovanja u posvećenom smjeru. Um će biti udubljen u sveto razmišljanje i osjećat će se Božja nazočnost. (Review and Herald, 18. siječnja 1898.)