Riješeno pitanje Božje vrhovne vlasti

8. 10. 2016.

“Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe Kralj slave!” (Psalam 24,7)
Cijelo je Nebo promatralo taj sukob. … Ovdje na Zemlji Sotona je poticao neprijateljstvo u ljudskom umu da bi se čovjek odupro spasenju koje mu je osigurano po tako visokoj cijeni. On (Krist) je bio svjetlo svijetu, ali Ga svijet nije upoznao (vidi Ivan 1,9.10). On je stvorio svijet, ali svijet Ga nije prihvatio. A kada se tražio Njegov život, Veličanstvo Neba moralo je ići iz mjesta u mjesto i Nebo je to zapazilo. Bio je prezren i odbačen, rugali su Mu se i vrijeđali Ga, ali im On nije uzvraćao uvredom (vidi Izaija 53,3; 1. Petrova 2,23). Međutim, Sotona Ga nije prestajao progoniti sve dok nije završio na golgotskom križu. Cijelo Nebo i svi svjetovi koje je Bog stvorio promatrali su tu borbu pitajući se: hoće li Krist ostvariti plan koji je poduzeo i uzdići izgubljene duše iz jame grijeha? … Dok je svemir promatrao Kristovo uskrsnuće, veliki buntovnik je potisnut iz misli svih bića. Postalo je jasno da je Božji zakon nepromjenjiv i obuhvaća sve koji žive na Nebu i na Zemlji, sva stvorena bića. Krist je sa svojim učenicima proveo još četrdeset dana i četrdeset noći, a onda … se uznio od njih na Nebo zajedno s mnogim sužnjevima koji su bili s Njim, dok Ga je okruživalo mnoštvo nebeske vojske. Kada su se približili Božjem gradu, anđeo koji Ga je pratio, povikao je: “Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe Kralj slave!” (Psalam 24,7) … Sada Spasitelj posreduje za nas prinoseći žrtvu pomirnicu pred Ocem. … I taj dragi Spasitelj ponovno će doći. … A kada dođe po drugi put, to neće biti zato da bi ponio krunu od trnja niti da bi ona stara grimizna kabanica bila prebačena preko Njegove božanske pojave. Neće se podići glasovi: “Raspni Ga! Raspni Ga!” Umjesto toga, čut će se poklič anđeoske vojske i onih koji Ga čekaju: “Dostojno je Janje koje je zaklano!” (vidi Matej 27,27-29; Otkrivenje 5,12) Tada će božanski Pobjednik, umjesto krune od trnja nositi krunu slave, umjesto stare kabanice kojom su Ga ogrnuli iz poruge, sada će nositi haljinu nevjerojatne bjeline. A te ruke koje su bile probodene grubim klinovima, sjat će kao zlato. … Pravedni koji su umrli izići će iz svojih grobova, a oni koji su živi preostali bit će uzeti zajedno s njima da bi se sreli s Gospodinom u zraku, i tako će zauvijek biti s Njim (vidi 2. Solunjanima 4,16.17). Oni će začuti Isusov glas, ljepši od bilo koje glazbe koju je uho smrtnika ikada čulo: “Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!” (Matej 25,34) (Manuscript 11, 1886.)