Jutarnji stih

Sačuvani od grijeha

“Onomu koji vas može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom.” (Juda 24)

U ove posljednje dane, kada će se bezakonje umnožiti i kada će ohladnjeti ljubav mnogih, Bog želi imati narod koji će proslaviti Njegovo ime i koji će osuditi bezakonje. To će biti “poseban narod”, narod koji će ostati vjeran Božjem zakonu u vrijeme kada će svijet pokušavati ukinuti njegove propise; kada Božja sila obraćenja bude djelovala preko Njegovih slugu, vojske tame svrstat će se u bojne redove da se ogorčeno i odlučno usprotive. … Dolazit će do stalnih sukoba od trenutka kada odlučimo služiti Bogu nebeskome, sve dok ne budemo izbavljeni iz ovog sadašnjeg zlog svijeta. Nema oslobađanja od ovog rata. …
Naše djelo ima napadačku narav i kao vjerni Kristovi borci moramo odnijeti Njegovu krvlju poprskanu zastavu u samu neprijateljevu utvrdu. … Kada bismo pristali položiti oružje, spustiti krvlju poprskanu zastavu i postati Sotonini zarobljenici i sluge, bili bismo oslobođeni od sukoba i patnji. Međutim, taj mir postigli bismo jedino odricanjem od Krista i Neba. Mi ne možemo prihvatiti mir pod tim uvjetima. I zato neka se vodi rat, rat sve do kraja svjetske povijesti, radije nego da bude mir po cijenu otpada i grijeha.
Djelo otpada započinje nekom potajnom pobunom srca protiv zahtjeva Božjega zakona. Nesvete želje i nezakonite slavoljubive težnje njeguju se i dobivaju potporu, pa nevjerovanje i tama odvajaju dušu od Boga. Ako ne svladamo ta zla, ona će svladati nas. …
Popustljivost prema duhovnoj oholosti, nesvetim željama, zlim mislima, prema svemu što nas odvaja od bliskog i svetog druženja s Isusom, dovodi u opasnost našu dušu. … Moramo “biti plemenitu bitku vjere” ako želimo zadobiti “vječni život u koji smo pozvani” (1. Timoteju 6,12). Nas “snaga Božja po vjeri čuva za spasenje” (1. Petrova 1,5). Ako vam je i pomisao na otpad mučna … onda “mrzite zlo, prianjajte uz dobro” (Rimljanima 12,9); i vjerujte u Onoga koji “vas može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom”. (RH, 8. svibnja 1888.)


Komentiraj