Jutarnji stih

Sadašnja dužnost

„U revnosti budite neumorni! Budite gorljivi Duhom! Gospodinu služite!“ (Rimljanima 12,11)

Sadašnja je dužnost svakoga pravog Božjeg djeteta da strpljivo čeka, da budno bdije, da vjerno radi sve do dolaska našega Gospodina i da se pripremi za taj svečani događaj. Odlike pravog sljedbenika Isusa Krista, savršenog muškarca i žene u Kristu Isusu, pokazat će se u tome što će raditi, biti budan i čekati svojega Gospodina. On se neće u potpunosti predati proučavanju i razmišljanju ili dopustiti da ga poslovi i rad toliko zaokupe da zanemari njegovanje osobne pobožnosti, već će u njegovu skladnu, kršćansku odanost Bogu biti ugrađen ozbiljan rad. Kristovi sljedbenici neće biti lijeni, već „gorljivi Duhom“ (Rimljanima 12,11) i služit će Gospodinu. Naše svjetiljke moraju biti pune i zapaljene da bi mogle da prosipati blistave zrake svjetla u moralnu tamu svijeta.

Gospodin će uskoro doći i upravo su nam zato potrebne škole, ali ne zato da bismo se obrazovali po svjetovnom uzoru, već da bi naše obrazovne ustanove bile što sličnije proročkim školama – mjesta na kojima možemo spoznati Božju volju, upoznati se s najvišim granama znanosti da bismo bolje shvatili Boga, Njegova djela i karakter Isusa Krista kojega je On poslao. … Božji narod treba stjecati sve više i više vještine i iskustva jer će svi imati sve više posla, a posebno oni koji se budu nalazili na odgovornim mjestima. I kako se približavamo kraju, Sotona će morati ulagati očajničke napore da sruši one koji odbacuju njegov zahtjev za vrhovnom vlašću na Zemlji, i zato se Božji narod mora pripremiti za borbu. Bog zahtijeva potpunu uporabu svih sposobnosti koje je dao muškarcima i ženama kako bi, naprežući do krajnosti sve svoje prirodne i stečene snage, mogli postići sve što im je moguće. … Kristovi sljedbenici ne mogu napustiti svoje radno mjesto a da ne iznevjere sveto povjerenje koje im je ukazano i dovedu u opasnost spasenje svoje duše i duša svojih bližnjih. Morate biti vjerni poslu koji vam je povjeren i nemojte tražiti nešto novo i posebno. …

Kada je Krist svojim učenicima opisao veliko djelo koje treba obaviti i obećao im dar Svetoga Duha, oni su željeli znati hoće li vidjeti ispunjenje svoje dugo njegovane nade. Upitali su Ga: „Gospodine, hoćeš li sada obnoviti kraljevstvo u Izraelu?“ (Djela 1,6) Gospodin je ukorio njihovu radoznalost i rekao: „Ne spada na vas – odgovori im – da uznate vrijeme i priliku koje je Otac odredio svojom vlasti.“ (Djela 1,7) (General Conference Bulletin, 3. tromjesečje 1896., str. 764)


Komentiraj