Jutarnji stih

Samo dvije vrste ljudi, samo jedna sigurna korablja

“Reče Bog Noi: ‘Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.’” (Postanak 6,13)
Kraljevstva će padati u budućnosti, a narodi će biti u velikoj muci i nevolji. Sotona će žestoko djelovati. Zemljom će se razlijegati bolni jauci, čitavi narodi će nestajati. Bjesnjet će rat. Mnoga mjesta bit će u rasulu, jer će se iz utrobe Zemlje izliti njezin užareni sadržaj da bi uništio njezine stanovnike koji po svojoj zloći podsjećaju na stanovnike pretpotopnog svijeta. U to vrijeme (prije potopa), kao i danas, postojale su dvije vrste ljudi — pravedni i zli. Henok i neki drugi hodili su s Bogom u čestitosti. Međutim, velika većina stanovnika Zemlje predala se bezakonju i njihova zloća je izišla pred Boga. … Bog je dao uputu da se sagradi korablja za one koji se žele spasiti od predstojećeg uništenja. Uskoro će On progovoriti vrlo odlučno protiv poročnosti koja je dostigla zastrašujuće razmjere. Zaogrnut će se osvetom i izvršiti sud nad prijestupnicima svojeg Zakona. (Manuscript 72, 1902.; Manuscript Releases 18, 92,93) Dok je Noa objavljivao poruku upozorenja, neki su ga slušali i zajedno s njim gradili korablju. Ali nisu ustrajali u tome. Zli utjecaji su prevagnuli. Odvratili su se od istine i pridružili se rugačima. Tako će biti i u posljednje dane zemaljske povijesti. Oni koji danas čuju poruku istine ali ne povjeruju, past će u nevjerovanje i nemoral, kao i oni u Noine dane koji nisu bili čvrsto utemeljeni u istini i nisu se uspjeli održati do kraja vremena kušnje. Kada Gospodin svakoga nagradi prema njegovim djelima, ti ljudi će razumjeti da je Bog istinit i da bi Njegova poruka bila za njih život i spasenje da su prihvatili pružene dokaze i ispunili postavljene uvjete. Tada će uvidjeti da su mogli biti spašeni da nisu odbacili jedino sredstvo spasenja. Kušnje Božjeg naroda mogu biti dugotrajne i ozbiljne, ali Gospodin ih nikad neće zaboraviti. Oni koji vjeruju u istinu i slušaju zapovijedi, pronaći će utočište u Kristu. Oni će uživati Njegovu zaštitu i brigu punu ljubavi sve dok budu stajali na strani Boga i Njegovog Zakona koji je uvijek vladao i uvijek će vladati u Njegovom kraljevstvu. (Manuscript 42, 1900.)


Komentiraj