Samo je Isus znao

9. 11. 2017.

“Bez sumnje, Sin Čovječji odlazi kako je pisano o njemu; ali jao onomu koji izdaje Sina Čovječjega! Bolje bi mu bilo da se nije ni rodio!” (Matej 26,24)
“Učenici nisu ništa znali o Judinoj namjeri. Jedino je Isus mogao pročitati njegovu tajnu. Ipak ga nije razotkrio. Isus je čeznuo za Judinom dušom. … Njegovo je srce vapilo: ‘Kako da te dam?’ Silu te ljubavi osjetio je i Juda. Dok su Spasiteljeve ruke prale te prljave noge i dok ih je otirao ubrusom, Judino je srce bilo prožeto poticajem da sada prizna svoj grijeh. Ali on se nije želio poniziti. Njegovo je srce otvrdnulo za pokajanje i stare pobude, otklonjene za trenutak, ponovno su zagospodarile njime. Juda se sada vrijeđao zbog Kristova čina pranja nogu učenicima. Ako se Isus može tako poniziti, mislio je, onda On ne može biti kralj Izraelov. Sve nade u svjetovne počasti u zemaljskom kraljevstvu bile su uništene. Juda je bio uvjeren da ne može ništa dobiti ako slijedi Krista. Budući da je vidio kako, po njegovu mišljenju, Isus sam sebe podcjenjuje, bio je odlučan u namjeri da Ga se odrekne i prizna da je prevaren. Opsjednut zlim duhom, odlučio je izvršiti djelo koje je prihvatio — izdaju svojega Gospodina.” (Isusov život, str. 536) “Izdajica Juda sudjelovao je u obredu Svete večere. On je primio od Isusa znamenje Njegova slomljena tijela i Njegove prolivene krvi. Čuo je riječi: ‘Ovo činite na moju uspomenu!’ Sjedeći u nazočnosti Jaganjca Božjeg, izdajica je premišljao o svojim mračnim ciljevima i njegovao svoje zlokobne i osvetoljubive misli.” (Isto, str. 543) “Na pashalnoj večeri Isus je pružio dokaz o svojem božanstvu time što je otkrio izdajičinu namjeru. Nježno je uvrstio i Judu u službu koju je izvršio za učenike. Ali posljednji poziv ljubavi ostao je bez odgovora. Tada je zapečaćen Judin slučaj i noge koje je Isus oprao, otišle su izvršiti izdajničko djelo.” (Isto, str. 595) “Sve do ovog koraka Juda nije prešao granicu mogućnosti pokajanja. Ali kad je napustio svojega Gospodina i svoje prijatelje učenike, pala je konačna odluka. Juda je prešao graničnu crtu!” (Isto, str. 544) “Koliko njih danas poput Jude izdaje svojega Gospodina?” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 5, str. 1102)