Savršenstvo zahvaljujući Kristovim zaslugama

4. 05. 2018.

“Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.” (Matej 5,48)
Krist pred nas stavlja najveće savršenstvo kršćanskog karaktera, kojem bismo tijekom cijelog našeg života trebali težiti. … O ovom savršenstvu Pavao piše: “Ne kažem da sam to već postigao ili da sam već postao savršen. Naprotiv, ja i dalje kušam kako bih to dohvatio. … Trčim prema cilju da postignem nagradu — nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu.” (Filipljanima 3,12-15) … Kako mi možemo dostići savršenstvo koje je utjelovio naš Gospodin i Spasitelj Isus Krist — naš Veliki Učitelj? Možemo li ispuniti Njegove zahtjeve i dostići tako visoko mjerilo? Možemo, u protivnom nas Krist ne bi ohrabrivao da tako učinimo. On je naša pravednost. U ljudskom obličju On je krenuo ispred nas i izvojevao za nas savršenstvo karaktera. Mi moramo imati takvu vjeru u Njega koja radi uz pomoć ljubavi i čisti dušu. Savršenstvo karaktera temelji se na onome što je Krist učinio za nas. Ako neprekidno ovisimo o zaslugama našeg Spasitelja i hodamo Njegovim stopama, mi ćemo biti kao On, čisti i neokaljani. Naš Spasitelj ne zahtijeva ni od koga nešto što nije moguće. On od svojih učenika ne očekuje ništa za čije izvršenje nije voljan udijeliti milosti i snage. On ih ne bi pozivao na savršenstvo da u svojoj vlasti nema svako savršenstvo milosti koje izlijeva na one kojima je dodijelio tako visoku i svetu prednost. On nas uvjerava da je više voljan udijeliti Duha Svetoga onima koji Ga traže od Njega nego što su roditelji voljni dati dobre darove svojoj djeci. Naša je zadaća da u svojem području djelovanja nastojimo postići savršenstvo koje je Krist postigao tijekom svojeg života na Zemlji u svakom području svojeg karaktera. On je naš Uzor. U svim područjima karaktera trebamo težiti za tim da poštujemo Boga. Ako svakog dana ne ispunimo nešto od božanskih zahtjeva, mi dovodimo u opasnost spasenje svoje duše. Moramo razumjeti i cijeniti prednost koju nam je Krist dao i pokazati odlučnost da dostignemo najviše mjerilo. Mi moramo u potpunosti ovisiti o sili koju nam je On obećao. (Manuscript Releases 148, 1902.)