Sebičnost ne može razumjeti ljubav

8. 02. 2024.

“Povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. … Bit ću jednak Višnjemu.” (Izaija 14,13.14)

Prilikom Kristova rođenja Sotona je znao da je došao Onaj koji ima božansku zadaću osporiti njegovu vlast. Drhtao je na anđeosku vijest koja je potvrđivala autoritet novorođenog Krista. Sotona je dobro znao kakav je položaj Krist imao na Nebu kao ljubljeni od Oca. To što Božji Sin treba doći na ovaj svijet kao Čovjek ispunjavalo ga je uznemirenošću i zebnjom. On nije mogao dokučiti tajnu ove velike žrtve. Njegova sebična duša nije mogla razumjeti takvu ljubav za prevareni rod. Slavu i mir Neba i radost zajedništva s Bogom ljudi su maglovito shvaćali, ali Luciferu, kerubu zaklanjaču, one su bile dobro poznate. Otkako je izgubio Nebo, odlučio je naći osvetu navodeći druge da podijele njegov pad. To će postići time što će ih navoditi da podcjenjuju nebeska dobra i da uprave srca onome što je zemaljsko. …

Božji lik otkrivao se u Kristu, a na Sotoninim savjetima odlučeno je da Ga treba nadvladati. Nijedno ljudsko biće nije došlo na svijet i izbjeglo silu tog varalice. Sve udružene sile zla vješto su postavljene na Isusovu stazu da bi se uključile u borbu protiv Njega i, ako je moguće, nadvladale Ga.

Prilikom Spasiteljevog krštenja Sotona se nalazio među svjedocima. On je vidio slavu kojom je Otac osjenio svojega Sina. On je čuo glas Jahve kako svjedoči o Isusovom božanstvu. Od Adamova grijeha ljudski je rod izgubio neposrednu zajednicu s Bogom; veza između Neba i Zemlje održavala se kroz Krista; ali sada kad je Isus došao “u obličju grešnog tijela” (Rimljanima 8,3), sâm je Otac progovorio. On je ranije održavao vezu s ljudima preko Krista; sada održava vezu s ljudskim rodom u Kristu. Sotona se nadao da će Božje gnušanje prema zlu donijeti vječno odvajanje između Neba i Zemlje. Ali sada se pokazalo da je veza između Boga i čovjeka obnovljena.

Sotona je uvidio da mora ili pobijediti ili biti pobijeđen. Sporna pitanja ove borbe bila su previše značajna da bi bila povjerena njegovim udruženim anđelima. On osobno mora voditi ovaj rat. Sve otpadničke sile ponovno su se prestrojile protiv Božjeg Sina. Krist je postao meta svakog paklenog oružja. (Isusov život, str. 81,82)