Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Sefanija 1

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Sefanija 1”.

1 Riječ Gospodnja koja dođe Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalije, sina Amarje, sina Ezekijina, u dane Jošije, sina Amonova, kralja Judina. 2 »Sve ću zajedno izbrisati s lica zemlje«, riječ je Gospodnja. 3 »Izbrisat ću ljude i zvijeri, izbrisat ću ptice nebeske i ribe morske, i sablazni zajedno s opakima; i istrijebit ću ljude s lica zemlje«, riječ je Gospodnja. 4 »I ispružit ću ruku svoju na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema, i istrijebit ću iz ovoga mjesta ostatak Baalov i imena idolskih svećenika zajedno sa svećenicima, 5 te one koji se na krovovima klanjaju vojsci nebeskoj i one koji se klanjaju i zaklinju Gospodu, ali se kunu Milkomom, 6 kao i one koji su se okrenuli od Gospoda i koji ne traže Gospoda i ne pitaju za nj.« 7 Zašuti pred Gospodinom Gospodom, jer blizu je dan Gospodnji! Jer Gospod je prigotovio žrtvu, posvetio je svoje uzvanike. 8 »I dogodit će se u dan žrtve Gospodnje da ću kazniti knezove i kraljeve sinove i sve one koji se odijevaju u tuđinsku odjeću. 9 Kaznit ću u taj dan i sve one koji skaču na prag, koji dom svojih gospodara pune nasiljem i prijevarom. 10 I dogodit će se u taj dan«, riječ je Gospodnja, »da će se čutizvuk vike od Ribljih dveri i jauk iz Mišne i velika lomljava s brjegova. 11 Jaučite, stanovnici makteški, jer je satrt sav puk kanaanski, istrijebljeni su svi koji nose srebro. 12 I dogodit će se u ono vrijeme da ću Jeruzalem pretražiti svjetiljkama i kazniti ljude koji leže na svojoj droždini, koji u srcu svojem kažu: ‘Gospod neće učiniti ni dobro ni zlo.’ 13 Zato će blago njihovo postati plijen, a kuće njihove pustoš. Da, gradit će kuće, ali u njima neće stanovati; i sadit će vinograde, ali iz njih vina neće piti.« 14 Blizu je veliki dan Gospodnji, blizu je i brzo hita. Gorak je glas dana Gospodnjega, junak će tamo zavikati. 15 Taj će dan biti dan gnjeva, dan tjeskobe i nevolje, dan propasti i pustošenja, dan mraka i tame, dan oblaka i tmice, 16 dan trube i pokliča protiv utvrđenih gradova i protiv visokih tornjeva. 17 »I kad pritijesnim ljude, hodit će kao slijepci, jer su sagriješili protiv Gospoda; i njihova će se krv prosuti kao prašina, a utroba njihova kao izmetina.« 18 Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega, nego će svu zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove; jer on će brzo učiniti kraj svim stanovnicima zemlje.