Šest potpredsjednika Generalne konferencije

Generalna-2015 8. 07. 2015.
Šest potpredsjednika Generalne konferencije

6. srpnja 2015. Sandra Blackmer, Michael Campbell, and Andrew McChesney, Adventist Review / ANN

Manji tim ima velike misijske planove.

Brojčano smanjeni tim od šest potpredsjednika izabran je na Generalnoj konferenciji i zadužen za pomoć pri izvršenju triju misijskih ciljeva koje Kršćanska adventistička crkva namjerava staviti u prvi plan u sljedećih pet godina.

Trojica novoizabranih službenika su: Guillermo E. Biaggi, Thomas L. Lemon i Abner De Los Santos, a troje ponovno izabranih službenika su: Geoffrey G. Mbwana, Ella S. Simmons i Artur A. Stele.

„Vrlo snažan naglasak stavit ćemo na misiju,“ rekao je predsjednik Generalne konferencije Ted N. C. Wilson u ponedjeljak, kada je uvjerio zastupnike da će malobrojniji tim moći usmjeravati crkveno djelo.

Ovo je značajna promjena, budući da je smanjenje broja potpredsjednika s devet na šest zadnji puta viđeno 1990-tih. Rekordan broj potpredsjednika najavio je svoje umirovljenje mjesecima prije zasjedanja Generalne konferencije.

Nakon ovih izbora dvojica potpredsjednika napuštaju svoju službu: Delbert W. Baker i Pardon K. Mwansa.

Neki su zastupnici bili iznenađeni kada je na nedjeljnom sastanku Generalne konferencije objavljeno smanjenje tima. Wilson je rekao da je na sjednici Odbora za imenovanje pojasnio kako Generalna konferencija može nadalje djelovati s manjim brojem potpredsjednika, budući da je njihova radna opterećenost u zadnjih pet godina smanjena. Za primjer je naveo premještaj dvaju ustanova – izdavačke kuće Pacific Press Publishing Association i sveučilišta Oakwood — u Sjevernoameričku diviziju, te prošlogodišnje zatvaranje tiskarske djelatnosti izdavačke kuće Review and Herald Publishing Association.

Nekoliko zastupnika i dalje je dovodilo u pitanje ovu odluku. Jedan od njih je smatrao čudnim brojčano smanjivanje vodstva u vrijeme kada Kršćanska adventistička crkva doživljava neviđeni rast. Glasovanje za imenovane službenike odgođeno je za ponedjeljak kako bi zabrinuti zastupnici mogli razgovarati s Odborom za imenovanje.

Ella S. Simmons, prva žena izabrana 2005. godine za službu potpredsjednice Kršćanske adventističke crkve, rekla je kako su promjene u strukturi organizacijskog vodstva uvijek bile sastavni dio rasta.

„Potrebna nam je Božja mudrost kako bismo uvidjeli koja je promjena na slavu Bogu u bilo kojem trenutku,“ rekla je u razgovoru.

Četvorica potpredsjednika koji su ranije najavili svoje planove za odlazak u mirovinu jesu: Lowell C. Cooper, Armando Miranda, Michael L. Ryan i Benjamin D. Schoun.

Novi tim izabranih vođa imat će zadaću slijediti tri cilja Kršćanske adventističke crkve: naglašavanje Krista i Njegove pravednosti, vjernost i uključenost svakog vjernika u evangelizaciju i svjedočenje. Wilson je nakon svog ponovnog izbora istaknuo ova tri glavna cilja, a novi potpredsjednici su oduševljeno govorili o njihovu ispunjenju.

„Misija se u konačnici svodi na mjesnu razinu,“ rekao je Lemon, prijašnji predsjednik Srednjeameričke unije konferencija Sjevernoameričke divizije.

Rekao je kako bi volio vidjeti Kršćansku adventističku crkvu čiji vjernici su toliko povezani s društvenom zajednicom da bi ta zajednica osjećala veliki gubitak kada crkve više ne bi bilo.

„Čini mi se kako smo postali toliko usmjereni prema unutra, čak do točke da na brojnim mjestima ne bi bilo ništa drugačije ni ako bi naše crkve bile sravnjene sa zemljom,“ rekao je za Adventist Review. “To je velika stvar.”

Smatra kako bi adventisti trebali biti više no samo Isusove ruke i noge.

„Trebamo biti djelotvorni u svojim društvenim zajednicama,“ rekao je.

Biaggi, argentinac koji je zadnjih petnaest godina živio u Rusiji, a kao predsjednik Euroazijske divizije od 2010. do 2015., a prije toga kao blagajnik, rekao je kako želi vidjeti da svaki vjernik svake godine dosegne najmanje jednu osobu.

„Ta osoba će onda dosegnuti drugu, i tako se izvršiti poslanje crkve,“ rekao je.

De Los Santos, podrijetlom meksikanac, te prijašnji potpredsjednik Inter-američke divizije, naglasio je važnost poniznosti u služenju drugim ljudima.

„Smatram kako trebamo razumjeti da je potrebno biti ponizan pred Bogom i staviti se u službu drugim ljudima,“ rekao je.


Guillermo E. Biaggi je od 2010. služio kao predsjednik Euroazijske divizije, a prije toga je služio kao blagajnik iste divizije, od 2000. – 2010. godine.

Više od četrdeset godina Biaggi je obavljao crkvene službe na području administracije i financija u nekoliko crkvenih organizacija diljem svijeta.

Za vrijeme njegova vodstva Euroazijska divizija je doživjela širenje utjecaja evanđelja u gradskim središtima u cijelom nizu gradova na području divizije. K tome je za njegove službe broj adventističkih škola porastao s 5 na 26, i osnovan je Teološki fakultet u Ukrajini.

Rođen u Argentini, Biaggi je 25 godina radio u Južnoameričkoj diviziji kao potpredsjednik službe financijskog poslovanja na adventističkom sveučilištu River Plate u Urugvajskoj misiji, i kao glavni blagajnik, te pomoćnik blagajnika.

Biaggi, koji ima 62 godine, je računovođa, diplomirao je ekonomiju i teologiju, te ima magisterij iz administracije i doktorat Sveučilišta Andrews iz pastoralne službe.

Govori španjolski i engleski, a razumije portugalski i ruski jezik.

Biaggi i njegova supruga Sybel imaju četvero odrasle djece koja rade u crkvenim organizacijama. Ima i troje unučadi.


Abner De Los Santos je od 2010. godine služio kao potpredsjednik zadužen za skrb o članovima crkve u Interameričkoj diviziji.

De Los Santos, koji ima 52 godine, potječe iz Meksika. Rukopoloženi je propovjednik, a svoju službu je započeo 1986. kao pastor crkve u jugoistočnom Meksiku. Služio je kao tajnik u konferenciji, a kasnije i kao predsjednik konferencije tijekom 10 godina. Isto tako je 10 godina služio kao tajnik, a kasnije, od 2001. do 2010. i kao predsjednik Sjeverne meksičke unije.

Rukopoložen je 1991. godine, a magisterij iz pastoralne službe stekao je na Sveučilištu Andrews. Doktorat je završio 2012. na Interameričkom teološkom fakultetu.

De Los Santos i njegova supruga Leticija imaju dvoje odrasle djece.


Thomas L. Lemon je svoju pastorsku službu započeo u Marylandu, a kasnije nastavio u Teksasu. Godine 1996. prihvatio je poziv za službu pomoćnika predsjednika Rocky Mountain konferencije. Zatim je bio zadužen za propovjedničku službu u Oregonu (2002.-2006.), a predsjednik konferencije u Minnesoti bio je od 2006. do 2009., prije no što je prihvatio mjesto predsjednika Srednjeameričke unije konferencija.

Lemon je služio kao član Upravnog odbora u brojnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i službama za medije i misiju.

Tijekom predsjedničke službe u Srednjoameričkoj uniji Lemon je isticao evangelizaciju, obrazovanje i zdravstvenu skrb.

Svoj bakalaureat iz teologije stekao je na Southwestern Union Collegeu (danas Southwestern Adventist University) u Keeneu, u Teksasu, a pastorski magisterij na adventističkom Teološkom fakultetu sveučilišta Andrews u Berrien Springsu, u Michiganu.

Njegova supruga je pedagoginja. Imaju dvoje odrasle djece i četvero unučadi.


Geoffrey G. Mbwana je 2010. izabran za potpredsjednika Generalne konferencije Kršćanske adventističke crkve.

Rođen je 20. listopada 1955. u Tanzaniji, a u srednjoj školi i za vrijeme studija radio je kao literaturni evanđelist u Indiji i Švedskoj. Mbwana je 1982. na Spicer Memorial Collegeu stekao diplomu iz religije i psihologije.

Magisterij iz pedagogije završio je 1984. na sveučilištu Andrews, a magisterij iz odgojne psihologije završio je na sveučilištu Poona.

Supruga mu je Nakku Mbwana. Imaju dvije kćeri.

Prijašnje crkvene službe uključuju predsjedničku službu u Sjeveroistočnoj tanzanijskoj konferenciji, Tanzanijskoj unijskoj misiji, te Istočno-središnjoj afričkoj diviziji. Govori tri jezika: kisvahili, engleski i kipare.


Ella Simmons je prva žena u službi potpredsjednice Kršćanske adventističke crkve u svijetu. Simmons je izabrana za zasjedanju Generalne konferencije održanom 2005. u Saint Louisu, u Missouriju.

Po zvanju pedagoginja, Simmons je služila kao predsjednica Odsjeka za pedagogiju na državnom Sveučilištu u Kentuckyju, kao zamjenica dekana na Sveučilištu u Louisvilleu, i kao profesorica na Sveučilištu Oakwood i La Sierra.

Administrativno iskustvo je stekla u službi zamjenice prodekana na Sveučilištu Oakwood i La Sierra.

Simmons je bila istaknuti član akreditacijskih i korporativnih odbora u crkvi i izvan crkve. Stekla je magisterij na Sveučilištu Andrews, a doktorat na Sveučilištu u Louisvilleu.

Ella Simmons i njezin suprug Nord, umirovljeni srednjoškolski profesor, imaju dva odrasla sina, Darryla i Christophera koji isto tako rade u školstvu.


Artur A. Stele je za potpredsjednika izabran 2010. godine na zasjedanju Generalne konferencije u Atlanti. Rođen je 30. siječnja 1961. u Kaskelenu, u Kazahstanu.

Diplomirao je farmaciju 1979. godine na Medicinskom fakultetu Almaty u Kazakhstanu.

Godine 1986. Stele je stekao bakalaureat iz teologije na Sveučilištu Friedensau u Njemačkoj. Iste godine se oženio Galinom, prvom ženom koja je doktorirala iz pastoralnih studija na Sveučilištu Andrews. Imaju sina Aleksandera.

Artur Stele ima magisterij i doktorat iz teologije koje je stekao 1993. i 1996. na Sveučilištu Andrews.

Služio je u crkvi kao prodekan za nastavu i predsjednik Teološkog fakulteta Zaoksky, te kao predsjednik Euroazijske divizije. Govori ruski, njemački i engleski.