Jutarnji stih

Sigurni u Isusovim rukama

„Moje ovce slušaju glas moj. Ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem vječni život. One sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke.“ (Ivan 10,27.28)

Kada je Sotona čuo riječi: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina!“ – znao je da je muškarcima i ženama dana snaga da se odupru kušnji. Shvatio je da je njegov zahtjev da zauzme položaj kneza novostvorenog svijeta izložen osporavanju, da će jednom doći Onaj čije će djelo biti kobno za njegove zle namjere, da će on i njegovi anđeli biti zauvijek pobijeđeni. Njegova sigurnost u snagu, njegova samouvjerenost, svega toga je nestalo. Adam i Eva podlegli su njegovoj kušnji pa će i njihovo potomstvo osjećati snagu njegovih napada. Međutim, oni neće biti ostavljeni bez pomoćnika. Božji Sin je trebao doći na ovaj svijet, biti kušan umjesto nas i umjesto nas pobijediti.

Neprijateljstvo između grešnih ljudskih bića i Sotone postoji jedino kada ljudi stupe na Božju stranu i postanu poslušni Gospodnjem zakonu. To im daje snagu da se odupru Sotoninim napadima. Osim toga, samo ih Kristova žrtva osposobljava da budu poslušni. … Božji Sin, koji je nosio ljudsku narav, koji je bio kušan u svemu kao i mi, izdržao je napade neprijatelja i odupro im se. U Njegovoj snazi i ljudska bića mogu postići pobjedu, suočiti se s neprijateljem i oduprijeti se njegovoj lukavosti i lažnom predstavljanju. Prihvaćajući Krista kao svojeg Spasitelja, muškarci i žene mogu stajati čvrsto kada se suoče s neprijateljevim kušnjama. Oni mogu dobiti vječni život ako prihvate nebeska načela i dopuste Kristu da navede srce i um na poslušnost Gospodnjem zakonu.

Krist je vidio značenje Sotoninih riječi i sve do kraja svoje kušnje i svojih stradanja ostao je čvrst u svojem otporu ne pokolebavši se u svojoj vjernosti Bogu. …

Na isti način na koji je kušao Isusa, Sotona danas kuša svaku dušu. On pokušava navesti svaku dušu da prihvati njegov način razmišljanja. Spasitelj nas upozorava da se ne upuštamo u sukob s njime i njegovim silama. Mi se ne smijemo suočavati s njima osim na biblijskom tlu: „Pisano je!“ Što se manje bavimo dokazima onih koji se protive Bogu, to će čvršći ostati naši temelji. Što manje ponavljajmo mišljenja koja je Sotona formulirao. Neka svaka kušana duša gleda samo na načela koja u potpunosti dolaze odozgo, i neka se sjeća obećanja: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene!“ (Review and Herald, 3. svibnja 1906.)


Komentiraj