Sigurnosni oklop pravednosti

23. 01. 2013.

“Obucite oklop — pravednost.” (Efežanima 6,15)

Mi moramo staviti na sebe sve dijelove oklopa i onda stati čvrsto. Gospodin nam je ukazao čast kada nas je izabrao kao svoje vojnike. Borimo se zato hrabro za Njega, uzdižući pravdu svakim svojim postupkom. … Stavite na sebe kao oklop na prsima onu božanski zaštićenu pravednost koju svi imamo prednost nositi. (6BC 1119)
Velike mogućnosti stavljene su na raspolaganje svima koji ozbiljno, iskreno i promišljeno nastoje usavršiti svoju svetost u strahu Gospodnjem. Snaga, milost i slava osigurane su nam u Kristu, a anđeli u službi donijet će ih svim baštinicima spasenja. Nitko nije tako ponižen, tako pokvaren i zao da ne bi mogao pronaći Isusa koji je umro za njega, dobiti snagu, neokaljanost i pravednost ako odbaci svoje grijehe, prestane ići putem bezakonja i obrati se svim srcem živome Bogu. On će skinuti s njih njihovu odjeću, uprljanu i zagađenu grijehom, i obući će ih u bijele, blistave haljine pravednosti. (2T 453)
Istinski pravednici, koji iskreno vole Boga i koji Ga se boje, nose odjeću Kristove pravednosti i u povoljnim i u nepovoljnim okolnostima. Samoodricanje, požrtvovnost, velikodušnost, ljubaznost, ljubav, strpljenje, suzdržljivost i kršćansko povjerenje u Boga, to su svakidašnji rodovi koje donose oni koji su istinski povezani s Bogom. Njihova djela možda neće biti objavljena svijetu, ali se oni sami svakoga dana bore sa zlom i postižu dragocjene pobjede nad kušnjama i nepravdom. (SL 11)
Svi oni koji se obuku u haljine Kristove pravednosti stajat će pred Njim kao Njegovi izabranici, vjerni i pravedni. Sotona nema moći da ih istrgne iz Spasiteljeve ruke. Krist neće dopustiti da ijedna duša koja je pokajnički i vjerom zatražila Njegovu zaštitu padne pod vlast neprijatelja. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 373)
Svaki od nas morat će voditi borbu prsa o prsa da bi svladao grijeh u svojem srcu. To je ponekad vrlo bolan i obeshrabrujući posao; jer mi, kada uvidimo mane svoga karaktera, nastavljamo se baviti njima umjesto da gledamo na Isusa i stavimo na sebe odjeću Njegove pravednosti. Svi oni koji uđu kroz biserna vrata u Božji grad, ući će kao pobjednici, a njihova najveća pobjeda bit će pobjeda nad samim sobom. (9T 182,183)