Jutarnji stih

Sila koja će nas održati

“Vi ste sol zemlji!” (Matej 5,13)

Ove Kristove riječi daju nam priliku da bar djelomično shvatimo vrijednost ljudskog utjecaja. To znači djelovati pod Kristovim utjecajem, podizati tamo gdje je i On podizao, prenositi drugima ispravna načela, sprečavati sve veću pokvarenost u svijetu. To znači širiti onu milost koju samo Krist može usaditi. To znači uzdizati, oplemenjivati život i karakter bližnjih silom pravog primjera koji je povezan s iskrenom vjerom i ljubavlju. Božji narod treba imati silu obnove, ali i silu očuvanja dobra u svijetu. Svojim utjecajem treba poništavati razorni, izopačujući utjecaj zla. …
Zadaća je Božjeg naroda u svijetu da obuzda zlo, da uzdigne, očisti, oplemeni čovječanstvo. Načelo ljubaznosti, ljubavi i dobročinstva treba iščupati svaki korijen sebičnosti koja prožima cijelo društvo i koja kvari Crkvu. … Kada bi muškarci i žene otvorili svoje srce nebeskom utjecaju istine i ljubavi, ta bi se načela ponovno proširila po svijetu, potekla bi svijetom kao potoci kroz pustinju osvježavajući sve, čineći da se novi život pojavi tamo gdje je sada samo golo tlo i oskudica. Utjecaj onih koji idu Gospodnjim putem bit će isto tako dalekosežan kao i vječnost. Oni će sa sobom nositi vedrinu nebeskog mira kao trajnu, osvježavajuću i prosvjetljujuću silu.
To isto tako treba biti vidljivi utjecaj. Krist kaže: “Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.”
Svjetlo koje zrači od onih koji su primili Isusa Krista nije nastalo u njima. Ono u cjelini dolazi s Izvora svjetla i života svijetu. … Krist je svjetlo, život, svetost, posvećenje svih koji vjeruju, i Njegovo svjetlo treba primiti i davati preko svih dobrih djela. Na mnogo različitih načina Njegova milost djeluje kao sol Zemlji; i gdje god se ta sol probije, u domove ili u društvene zajednice, ona postaje sila koja održava sve što je dobro, a uništava sve što je zlo. Prava religija je svjetlo svijetu, sol Zemlji. …
Zdenac milosti i znanja uvijek nam stoji na raspolaganju. On je neiscrpiv. Upravo iz tog obilnog izvora i mi se opskrbljujemo. (RH, 22. kolovoza 1899.)


Komentiraj