Sila križa

23. 10. 2022.

“Poslije toga dođe Josip iz Arimateje, koji bijaše učenik Isusov, ali tajni zbog straha od Židova, i zamoli Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat mu dopusti. Nato Josip dođe i uze njegovo tijelo. Dođe i Nikodem. To je onaj koji je prije k Isusu došao po noći. On donese smjesu od oko sto litara smirne i aloje.” (Ivan 19,38.39)

Josip iz Arimateje ovdje se javlja prvi put u evanđeoskom izvještaju. Premda je možda bio tajni učenik prije križa, sada sve riskira. Nije znao kako će nestalni Pilat odgovoriti na njegovu molbu da mu preda tijelo čovjeka pogubljenog zbog izdaje. S druge strane, točno je znao kako će reagirati židovski vođe. Na primjer, mogao je biti siguran da će izgubiti svoj položaj u židovskoj zajednici i članstvo u moćnom Velikom vijeću. Da je bio siromašan, mogao je prije otvoreno istupiti. Ali mogao je mnogo izgubiti. Uostalom, židovski vođe smatrali su da one koji su postali Isusovi sljedbenici treba udaljiti iz sinagoge (Ivan 9,22).

A Josip nije bio jedini tajni učenik koji je iskoračio u ovom času potrebe. Nikodem, kojega smo prvi put sreli kada je došao k Isusu noću (Ivan 3,1-5), i poslije kada je oprezno branio Isusa (Ivan 7,50-52), sada istupa hrabro. Upravo je Nikodemu prvom Isus počeo govoriti o tome da će biti podignut na isti način na koji je Mojsije podigao zmiju u pustinji, da svatko tko vjeruje u Njega ima vječni život (Ivan 3,14-16). Isus je poslije dodao: “A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi.” (Ivan 12,32)

I sada se to proročanstvo ispunjava. Svi Isusovi učenici osim Ivana možda su se skrivali zbog straha da ih ne prepoznaju kao Isusove sljedbenike, ali je privlačna sila križa nagnala ovu dvojicu bogatih članova Velikog vijeća da javno istupe.

Josip i Nikodem možda su se bojali bilo kakve povezanosti s Isusom dok je bio živ, ali je sada sila križa djelovala pretvarajući kukavice u junake, i kolebljivce u osobe spremne da javno priznaju svoju vjeru. Križ ih je promijenio. Isusova smrt učinila je za njih ono što Njegov život nije mogao. Slomljenih srca pod utjecajem ljubavi, bili su spremni na sve za Onoga koji je umro umjesto njih.

Uvidjeli su da nitko ne može dugo ostati tajni učenik. Na kraju će tajnost ubiti učeništvo ili će učeništvo ubiti tajnost.

 

Preporučujemo: