Silni i moćni Izbavitelj

15. 06. 2023.

“Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, odjenut me radošću spasenja.” (Psalam 32,7)

Pokazano mi je da se moramo čuvati na svim stranama i ustrajno se suprotstavljati Sotoninim podmetanjima i zamkama. On se preobrazio u anđela svjetla i vara tisuće ljudi i odvodi ih u ropstvo. Nevjerojatna je prednost koju on uzima od znanosti o ljudskom umu. Tu se on kao zmija neprimjetno uvlači s namjerom da pokvari Božje djelo. On će Kristova čuda i djela pripisati ljudskoj vještini i sili. Kad bi Sotona izvršio otvoren, odvažan napad na kršćanstvo, to bi kršćanina u tuzi i očaju dovelo do nogu njegovog Otkupitelja, pa bi njegov silni i moćni Izbavitelj natjerao u bijeg drskog neprijatelja. Zbog toga se pretvara u anđela svjetla i djeluje na um da bi ga zaveo s jedine sigurne i prave staze. …

Bila sam usmjerena na Božju silu koja se očitovala preko Mojsija kad ga je Gospodin poslao pred faraona. Sotona je razumio svoj posao i bio je tu. On je dobro znao da je Bog izabrao Mojsija da slomi jaram ropstva nad sinovima Izraelovim i da je svojim djelom predslika Kristovog prvog dolaska kad će slomiti Sotoninu moć nad ljudskim rodom i izbaviti one koje je zarobio svojom silom. Sotona je dobro znao da će Krist, kada dođe, učiniti silna djela i čuda da bi svijet znao da Ga je Otac poslao. On je drhtao pred Njegovom silom. Savjetovao se sa svojim anđelima kako ostvariti djelo koje treba postići dvostruki cilj: 1) uništiti utjecaj djela koja je Bog učinio preko svojega sluge Mojsija; 2) svojim djelovanjem preko vračeva izvršiti utjecaj koji će djelovati u sve vjekove i u umovima mnogih uništiti pravu vjeru u silna čuda i djela koja će Krist učiniti kada dođe na ovaj svijet. Znao je da će njegovo kraljevstvo stradati, jer će sila kojom vlada nad ljudskim rodom biti podložena Kristu. … Znakovi i čudesa koja je Mojsije učinio trebala su osvjedočiti faraona da ga je poslao veliki “Ja Jesam” sa zapovijedi da pusti Izraelce da Mu mogu služiti. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 1, str. 255-257)

Za razmišljanje: Kako mi Duh Sveti pomaže da se pripremim za Sotonine podle napade?