Silni Pobjednik

5. 06. 2023.

“Veličanstvo njegovo zastire nebesa, zemlja mu je puna slave.” (Habakuk 3,3)

S Neba se čuje Božji glas koji objavljuje dan i sat Isusova dolaska i proglašuje vječni Savez sa svojim narodom. Poput tutnja najjačeg groma prolamaju se Zemljom Njegove riječi. Božji Izrael stoji slušajući, pogleda uprtog prema gore. Njihova su lica obasjana Njegovom slavom i sjaje kao Mojsijevo lice kad je sišao sa Sinaja. Zli ne mogu gledati u njih. A kad je izrečen blagoslov nad onima koji su štovali Boga svetkujući Njegovu subotu, prolama se pobjednički usklik.

Uskoro se na istoku pojavljuje mali crni oblak, velik kao pola dlana ljudske ruke. To je oblak koji okružuje Spasitelja i koji iz daljine izgleda kao obavijen tamom. Božji narod zna da je to znak Sina Čovječjega. U svečanoj tišini oni ga netremice promatraju dok se približava Zemlji i postaje sve svjetliji i slavniji, dok ne preraste u veliki bijeli oblak, kojemu donji dio sliči na razgorjelu vatru, a nad kojim lebdi duga Saveza. Isus se približuje kao silni Pobjednik. Ovaj put ne dolazi kao “čovjek boli”, da ispije gorku čašu sramote i muka, nego kao Pobjednik na Nebu i na Zemlji, da sudi živima i mrtvima. “Vjerni i Istiniti … sudi i vojuje pravedno.” Prate Ga “nebeske vojske” (Otkrivenje 19,11. 14).

Sveti anđeli, golemo, bezbrojno mnoštvo, prate Ga zvukovima nebeskih himni. Čini se da je nebeski svod prepun sjajnih bića — “tisuće tisuća … mirijade”. Nema ljudskog pera koje bi moglo opisati ovaj prizor; nema uma smrtnog čovjeka koji bi mogao zamisliti njegov sjaj. “Veličanstvo njegovo zastire nebesa, zemlja mu je puna slave. Sjaj mu je ko svjetlost.” (Habakuk 3,3.4) Kako se živi oblak približuje, svako oko vidi Kneza života. Trnov vijenac sad ne nagrđuje Njegovu svetu glavu, na njoj počiva kruna slave. Njegovo lice nadmašuje sjajem zasljepljujuću svjetlost podnevnog sunca. “Na svom ogrtaču — na boku — nosi napisano ime: ‘Kralj kraljeva’ i ‘Gospodar gospodara’.” (Otkrivenje 19,16) (Velika borba, str. 504)

Za razmišljanje: Možda ja slavim Isusa kao Spasitelja Stradalnika koji me je izbavio od grijeha, ali mogu li se sjetiti trenutaka kada je Isus za mene bio silni Pobjednik?